Måste testamentstagarens fulla personnummer finnas med i testamentet?

Hej! tänker skriva in en legatmottagare i mitt testamente men har bara dennes namn, adress och telefonnummer men inte det fulla personnummer och vill inte fråga om detta heller. Fungerar legatet ändå?

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till ärvdabalken (ÄB).

Formkrav för testamente

Ett testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen (10 kap. 1 § ÄB). Både den som upprättar testamentet och vittnena ska skriva under vid samma tidpunkt. Vittnena måste känna till att de bevittnar ett testamente, men de behöver inte känna till innebörden av testamentet. Det finns även regler om vem som får vara vittne (10 kap. 4 § ÄB). Nära släktingar till den som upprättar testamentet får inte vara vittne, och inte heller den som kommer ärva något genom testamentet. Ett testamente behöver däremot inte registreras, så länge det uppfyller formkraven.

Krävs personnummer för testamentstagaren?

Huvudregeln vid tolkning av testamenten är att det ska ges den tolkning som kan antas stämma överens med testatorns vilja (11 kap. 1 § ÄB). För att tolkningen ska bli korrekt är det viktigt att testamentet upprättas så tydligt som möjligt, eftersom testatorn såklart inte själv kommer kunna vara med vid tolkningen och förklara hur denne tänkt. Det finns däremot inget lagstadgat krav på att en testamentstagares personnummer måste finnas med i testamentet. Det viktiga är endast att personen går att identifiera för att det inte ska uppstå tvister vid tolkningen. Om all den information du nämner finns med i testamentet bör testamentstagaren kunna identifieras, och det fulla personnumret bör inte krävas.

Svaret på din fråga är alltså att ja, det bör gå bra ändå. Det viktiga är att det tydligt framgår vem testamentstagaren är.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma JohannessonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”