Måste testamente följas?

Hej!

Min moster har gått bort och skrivit ett testamente med sin banks jurist för några år sedan. Hon hade inga egna barn men hade tre syskon.

Min äldsta moster och morbror har gått bort och kvar finns bara min mamma som är lillasyster. Min äldsta moster har tre barn och min morbror har ett barn.

I sitt testamente står det "bland annat" att min mamma och min morbrors enda barn ska får ärva och att min äldsta mosters barn inte ska få ärva. Nu säger juristen på begravningsbyrån att de visst ska få ärva.

Min fråga är varför inte ett testamente, som är ens sista vilja, inte gäller? Testamentet är skrivet med hjälp av en jurist och ändå ska så ska min äldsta mosters barn få ärva?

Stämmer detta, kan man verkligen gå ifrån det som är skrivet i ett testamente? Om det var hennes egna barn så skulle jag ha förstått men nu är det syskonbarn.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv och testamente finns stadgade i ärvdabalken (ÄB).

För att ett testamente ska vara giltigt krävs att det är upprättat enligt vissa formkrav. Det ska vara skriftligt och undertecknat av testatorn samt bevittnat och undertecknat av två vittnen (10 kap. 1 § ÄB). Om testamentet inte följer de upprättade formkraven är det ogiltigt (13 kap. 1 § ÄB).

Om testamentet följer alla formkrav och om testatorn var behörig att testamentera om sin kvarlåtenskap ska testamentet vara giltigt. Det stämmer så som du skriver, att egna barn hade haft rätt att ärva en del även om det stod något annat i testamentet, men det är endast egna barn som har den rätten.

Eftersom testamentet är upprättat i samförstånd med en jurist förutsätter jag att det är giltigt enligt formkraven för testamente. I så fall ska det följas och tolkas enligt dess skrivelse. Om testamente föreskriver att din äldsta mosters barn inte ska få ärva eller att all kvarlåtenskap föreskrivs tillfalla din mamma och din morbrors barn bör din äldsta mosters barn inte få ärva.

Jag hoppas du fick klarhet i din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning