Måste syskon godkänna testamentet?

2021-06-30 i Testamente
FRÅGA
Måste syskon godkänna testamentet mellan sambo efter en av de är avliden.
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag har förstått din fråga som att en av två personer som varit sambor har avlidit och lämnat efter sig ett testamente och du undrar om den avlidnes syskon måste godkänna testamentet. Reglerna om testamente finns i ärvdabalken (ÄB).

Förutsättningarna för att ett testamente ska vara giltigt är att (10 kap. 1 § ÄB):

1. testamentet har upprättats skriftligen

2. testamentet har vittnats av två vittnen samtidigt när det upprättades

3. testatorn, den som skriver testamentet, har skrivit under testamentet när vittnena är närvarande

4. vittnena har undertecknat testamentet

5. vittnena är inte under 15 år eller lider av psykisk störning (10 kap. 4 § ÄB).

Alla krav måste uppfyllas för att testamentet ska anses vara giltigt. Inget av dem kräver dock att den avlidnes syskon måste godkänna testamentet för att vara giltigt.

Om syskonen är en arvinge kan hon väcka en klandertalan i det fall hon anser att testamentet ska förklaras ogiltigt. Klandertalan måste väckas inom sex månader från det att testamentet har delgivits denne, om sex månader har passerat kan hon inte väcka klandertalan (14 kap. 5 § ÄB).

Hoppas att det var svar på din fråga!

Återkom gärna om du har ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning,

Nhi Tran
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2953)
2021-10-24 Barns rätt till arv
2021-10-22 Hur mycket kan vi testamentera bort?
2021-10-18 Vem ärver när testamentstagarna avlidit?
2021-10-18 Vittnens närvaro vid upprättande av testamente

Alla besvarade frågor (96553)