Måste skilsmässan göras i det landet vi gifte oss?

Hej

Jag gifte mig på Kuba med en Kubanska.

Hon har 2 medborgarskap vad jag förstår. Kuba och Spanien.

Jag har inte registrerat äktenskapet någonstans

Så jag vet ju inte om det är registrerats i Spanien eller EU.

Men, hur som helst, vi behöver skiljas.

Hon kan vara mycket otrevlig och hotfull.

Måste jag åka till Kuba för detta?

Hon säger att det är mycket kostsamt att skilja sig. Jag litar tyvärr inte på hennes ord.

Med vänlig hälsning,

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Äktenskapsfrågor med en internationell koppling behandlas i lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap, vilken förkortas IÄL.

Äktenskap som ingåtts i utlandet är giltiga i Sverige

Tack vare internationella samarbeten är huvudregeln enligt svensk rätt att äktenskap som ingåtts utomlands och enligt utländsk lag, ska anses giltiga om äktenskapet är giltigt i det landet där det ingicks (1 kap. 7 § IÄL). Det innebär att äktenskapet inte behöver registreras i Sverige för att anses vara giltigt här.

När får äktenskapsskillnad prövas i Sverige?

Ett äktenskap som ingåtts utomlands kan under vissa förutsättningar ändå få lov att pröva mål om äktenskapsskillnad i svensk domstol (3 kap. 2 § IÄL). Det gäller om:
1) båda makarna är svenska medborgare,
2) käranden är svensk medborgare och bor i Sverige (hemvist) eller har bott i Sverige sedan efter hen har fyllt 18 år,
3) om käranden inte är svensk medborgare med har bott i Sverige sedan minst ett år,
4) svaranden bor i Sverige,
5) om saken rör ogiltighet av vigsel eller
6) om det i annat fall finns särskilda skäl att talan bör prövas här.

Ovan åsyftas i flera av punkterna att en av personerna ska ha hemvist i Sverige. Med begreppet hemvist innebär att personen ska vara bosatt i Sverige och bosättningen ska med hänsyn till vistelsens varaktighet och omständigheterna i övrigt anses vara stadigvarande (7 kap. 2 § IÄL).

Vad gäller för dig?

Om du är svensk medborgare och/ eller stadigvarande bor i Sverige eller det annars finns en stark koppling till Sverige som gör att äktenskapsskillnad bör få lov att prövas här (exempelvis boende med familj här), så har du rätt att ansöka om äktenskapsskillnad här i Sverige. Detta gäller enligt den svenska lagen IÄL.

Om er situation ser ut på annat sätt exempelvis om ni bor tillsammans i ett annat land, kan jag inte svara om du har rätt att ansöka om äktenskapsskillnad i just det landet. Detta och exempelvis eventuella kostnader borde en svensk ambassad i det landet kunna hjälpa dig med i sådana fall.

Jag hoppas att detta svarade på din fråga!

Vänligen,


Erica LagerRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000