Måste särkullbarn vänta på laglott till efter bouppteckningen?

Måste särkullebarn vänta på sin laglott innan bouppteckningen är färdig eller får han sin laglott

precis efter den avlidna?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall särkullbarn har rätt att få ut sitt arv innan bouppteckningen är klar, eller om de måste vänta tills den är färdig.

Det är ingen skillnad på när man får ut sitt arv om man är särkullbarn, utan det sker samtidigt som för övriga arvingar.

Det finns ingen lagstadgad tid efter att arvlåtaren avlidit som arvtagaren har rätt att få ut sitt arv. Det beror på att dödsbon är olika omfattande och därmed tar olika lång tid att hantera. Innan något arv alls kan delas ut måste en bouppteckning upprättas. Bouppteckningen är en förteckning av den avlidnes tillgångar och skulder. Anledningen till att den måste upprättas innan arvingarna kan få ut sina arv är för att man ska kunna veta vad varje arvinge ska erhålla.

Svaret på din fråga är alltså att även särkullbarn måste vänta på sin laglott tills bouppteckningen är färdig.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa LundgrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning