Måste samfällighetsföreningen tillsätta en ny ordförande om denne avgår under sittande mandat?

2020-06-20 i Föreningar
FRÅGA
Om en ordförande i en samfällighetsförening avgår under sittande mandat måste då inte styrelsen inom sig utse en ny ordförande. Eller kan denna post vara vakant till nästa årsmöte?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga hittas sannolikt i samfällighetsföreningens stadgar, som ska reglera hur styrelsen ska vara sammansatt och hur den ska utses samt grunderna för dess beslutsförhet, (28 § 1 st. 4 punkten lagen om förvaltning av samfälligheter). Där bör du hitta svar på om ny ordförande måste tillsättas direkt eller om det går att vänta till nästa årsmöte.

Ledamöter och ordföranden i styrelser kan av olika anledningar lämna sitt uppdrag under mandatperioden. Vad som bör göras beror även på omständigheterna.

Exempelvis kan en tillfällig lösning vara aktuell om det är kort tid kvar till ordinarie årsmöte. Det kan också bli aktuellt om det för föreningens verksamhet inte är avgörande om ordföranden är legitimt vald eller vikarierande. Det enklaste förfarandet vid tillfälliga lösningar är att eventuell vice ordförande tar över. Om ingen sådan finns, kan styrelsen inom sig utse en tillfällig ordförande vid en extra stämma. Om det är lång tid kvar till årsmötet, eller om det är betydelsefullt för föreningens verksamhet att ordförande är legitimt vald, kan exempelvis ett extra årsmöte genomföras för att välja ny ordförande.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (503)
2021-05-07 Ändring av ersättning för utfartsrätt
2021-05-06 Tolkning av 48 a § anläggningslagen
2021-05-03 Styrelsen i min bostadsrättsförening nekar mig installation av markiser - Vad gäller?
2021-04-30 Vem kan vara revisor i en Brf-styrelse?

Alla besvarade frågor (92043)