Måste man vara myndig för att vara med i ett testamente?

2021-10-16 i Testamente
FRÅGA
Hej! En fråga gällande sommarstuga som min mor äger men hade velat skriva ett testamente o göra så att min dotter skulle ärva den, måste min dotter vara myndig för att vara med i testamente eller hur funkar det ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Inledningsvis används ärvdabalken (1958:637) (ÄB) för att besvara din fråga.

Din dotter behöver inte vara myndig för att vara med i testamentet

Svaret på din fråga är att din dotter inte behöver vara myndig för att ta emot ett testamente. Kravet är helt enkelt endast att personen som ska ta emot testamentet är född och lever vid tidpunkten när testamentsgivaren avlider, vilket din dotter är (1 kap. 1 § ÄB). Vem som helst kan i princip vara testamentstagare (11 kap. 10 § ÄB).

Formkrav för ett giltigt testamente

Det viktiga för att testamentet ska vara giltigt är att det är korrekt utformat, det vill säga att formkraven är uppfyllda. Dessa är följande:

1. Testamentet ska vara skriftligt

2. Testamentet ska undertecknas av testatorn (din mor)

3. När testamentet skrivs ska det bevittnas av två samtidigt närvarande vittnet som också ska underteckna testamentet (10 kap. 1 § ÄB)

4. Vittnena bör också anteckna sina yrken, var de bor och vilken tidpunkt de bevittnade testamentet (10 kap. 2 § ÄB). Det är också viktigt att vittnena inte lider av psykisk störning, är under femton år eller nära släkting, gift eller sambo med testamentsgivaren (10 kap. 4 § ÄB).

Rekommendationer

Slutligen är det viktigt att komma ihåg att i och med gåvan av sommarstugan till din dotter, så får gåvan inte innebära att övriga bröstarvingar (alltså barn, som du och dina eventuella syskon) inte får rätt till er laglott. Alla bröstarvingar har rätt till sin laglott som är hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Att ha rätt till sin laglott kan beskrivas enligt följande exempel: Din mor som är änka, lämnar efter sig två barn, du och din bror. Hon efterlämnar sig 100 000 kr. Då ska ni egentligen ha rätt till 50 000 kr vardera. Genom rätten till laglott så kan inte ett testamente göra att du eller din bror får mindre än hälften av vad ni egentligen skulle ha fått, det vill säga 25 000 kr i mitt exempel. Om ett testamente dock säger att ni får mindre än 25 000 kr så kan någon av er begära jämkning av testamentet för att få rätt till er laglott ( 7 kap. 3 § ÄB). Min rekommendation är alltså att undersöka så att denna gåva i testamentet inte innebär att den inskränker på din och dina eventuella syskons rätt till er laglott.

Sammanfattning

Svaret på din fråga är att din dotter inte behöver vara myndig för att stå med i ett testamente. Det är dock viktigt att testamentet är upprättat korrekt för att vara giltigt, och därför har jag staplat upp formkraven. Slutligen har jag också gett ett tips om att det är viktigt att gåvan av sommarstugan inte får innebära att ni övriga bröstarvingar (du och dina eventuella syskon) förlorar er lagstadgade laglott.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Emil Wellander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2978)
2021-12-05 Hur mycket arv har bröstarvinge rätt till och hur mycket får man testamentera bort?
2021-11-30 Preskription av rätten till arv
2021-11-30 Om man inte vill halvsyskon ska kunna ärva
2021-11-30 Hur ärver särkullbarn och hur skapas enskild egendom?

Alla besvarade frågor (97696)