FrågaFAMILJERÄTTBodelning16/11/2019

Måste man ta med alla tillgångar i en bodelning?

Hej!

Jag och min man har ansökt om skilsmässa. Vi har inget äktenskapsförord men har muntligen kommit överens om att det vi hade innan äktenskapet, dvs skulder och kapital, inte ska ingå i giftorättsgodset. Kan vi göra såhär? Ingen av oss är intresserade av att dela på det var och en hade innan äktenskapet.

Mvh Annika

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna kring äktenskapsskillnad och bodelning finner vi i äktenskapsbalken (ÄktB).

Det finns både bestämmelser som är tvingande och bestämmelser som är dispositiva i äktenskapsbalken. Att en regel är dispositiv innebär att man kan välja att inte tillämpa den, förutsatt att båda parter är överens om detta. Att en regel är tvingande innebär istället att den ska tillämpas, oavsett parternas vilja.

Till att börja med kan vi fastställa att var make råder över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § ÄktB) När ett äktenskaps upplöses ska en bodelning ske (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska båda makars giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Den lagliga definitionen av giftorättsgods är "En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom" (7 kap. 1 § ÄktB). Alltså måste vi veta vad som är enskild egendom, för att veta vad det är som ska tas med i bodelningen. Enskild egendom definieras i 7 kap. 2 § ÄktB. Enskild egendom kan exempelvis vara tillgångar som någon av parterna har fått i gåva, med villkor om att gåvan inte får överlämnas. Det kan även vara tillgångar som blivit enskild egendom genom äktenskapsförord.

För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt ställs det tre krav. Till att börja med måste det vara skriftligt, det ska dessutom vara undertecknat av båda makarna, slutligen ska det vara ingivet för registrering hos skatteverket. Att ni muntligen kommit överens om att vissa tillgångar och skulder ska undantas från bodelningen, och således ses som enskild egendom, är inte tillräckligt för att ett giltigt äktenskapsförord ska anses föreligga (7 kap. 3 § ÄktB).

Reglerna kring vad som ska tas med i bodelningen och hur bodelningen ska göras är till stor del dispositiva. Detta betyder att ni kan välja att inte ta med era kapitaltillgångar och skulder i bodelningen. Det finns dock tvingande regler som eventuellt kan hindra er från att göra på detta sättet. I 13 kap. ÄktB finns nämligen regler till för att skydda borgenärer. En make får inte avstå från egendom som denna hade har rätt till i bodelningen om det är till skada för en borgenär (13 kap. 1 § ÄktB). Detta betyder att ni inte få göra upp bodelningen på ett sådant sätt som kan leda till att någon av er inte kommer kunna betala sina skulder.

Sammanfattningsvis har ni alltså möjlighet att avstå från att ta med era kapitaltillgångar och era respektive skulder i bodelningen. Detta gäller dock endast under förutsättningen att någon borgenär inte skadas.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Axel HelgessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000