Måste man skriva exakt vad man äger i ett testamente och även uppdatera detta då man köper ny egendom?

Hej!

Eftersom min man har avlidit och vi inte hade några barn, så har jag har testamenterat allt jag äger till min syster dotter. I testamentet har jag fått skriva upp exakt vad jag äger (hus, kontonummer osv.).

Min fråga är, om jag nu skulle köpa ett till hus innan jag gått bort, måste jag då uppdatera mitt testamente och lägga till detta i testamentet för att vara säker på att även den nyinköpta egendomen går till min systerdotter efter att jag har gått bort? Måste det stå exakt vad hon ärver för att det ska vara aktuellt?

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Formkrav för testamente:

De enda krav som finns på ett testamente är att det ska upprättas skriftligen med två vittnen. Du som upprättar testamentet måste alltså göra detta skriftligt och också skriva under framför två vittnen. Dessa två vittnen ska även de skriva under. Se 10 kap. 1 § ärvdabalken.

Tolkning av testamente:
Utöver de krav som nämnts ovan är testamenten avtal som måste tolkas. Tolkningen görs utifrån vad man tror att testatorn önskar. Se 11 kap. 1 § ärvdabalken. Om det i testamentet står att all egendom ska testamenteras till din systers dotter bör det också tolkas som att du önskar att allt det du äger vid din bortgång ska gå till din systers dotter. Detta oavsett om du äger mer än det som står föreskrivet i testamentet. Det finns med andra ord inte högre krav än att man skriver att man önskar att all egendom som man innehar vid sin bortgång ska tillfalla en viss person.

Rekommendation:
Vid skrivande av testamente är det alltid bra att vara så tydlig som möjligt just för att det är någon annan person som ska tolka vad din vilja är. På grund av detta är det bra att i testamentet klargöra exakt vad man äger för att förhindra några tolkningssvårigheter. Även fast det i och för sig inte är nödvändigt att du uppdaterar testamentet, om det där står att du önskar att all egendom du äger ska tillfalla din systers dotter, rekommenderar jag att du uppdaterar det vid köp av fastighet. Detta för tydlighetens skull och för att det inte ska tolkas fel vid arvsfördelning.

Hoppas att detta svar var till din hjälp. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga här på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa NilssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning