Måste man precisera egendom i ett testamente?

2020-02-16 i Testamente
FRÅGA
HejKan man i sitt testamente skriva att någon ska ärva "allt silver; matsilver och prydnadssilver" utan att precisera varje sak?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga'.

Jag förstår din fråga som att du undrar om inte testamentsförordnande måste avse specifik egendom eller preciseras på något sätt. För att svara på din fråga ska jag redogöra för vilka metoder det finns att tolka testamente på och vilka formkrav ett testamentsvillkor eventuellt har.

Vad gäller för utformningen av testamentsförordnanden?

Testamente är en handling som omfattas av vissa formkrav, handlingen ska exempelvis vara bevittnad och skriftlig (jfr 10 kap. 1 § ÄB). Däremot finns inget formkrav för hur ett testamentesvillkor ska vara utformat. Istället har man infört tolkningsregeln i 11 kap. 1 § ÄB. Den säger att:

"Åt testamente skall givas den tolkning som må antagas överensstämma med testators vilja; och skall förty vad nedan i 2--9 §§ stadgas lända till efterrättelse allenast såvitt icke med hänsyn till förordnandets syfte och övriga omständigheter annat får anses följa av förordnandet."

Ur denna regeln kan vi utläsa några tolkningsramar. Utgångspunkten är att testamentets ordalydelse ger uttryck för testators vilja. Det krävs att man kan styrka genom bevisning att ett testamente ska tolkas annorlunda än vad dess bokstav säger. Således ska egendomen som huvudregel fördelas och indelas på det sättet som framgår av testamentet, även om det kan tänkas vara vagt eller märkligt utformat. Man kan dessutom använda de legala tolkningsgrunderna i 11 kap. 2-9 § ÄB, man kan även tolka testamentet enligt allmänna avtalsrättsliga grunder. Anser man att villkoret har tolkats felaktigt så är man fri att presentera bevisning och omständigheter som talar för att villkoret borde tolkas annorlunda. Huvudsaken är att testators vilja kan klarläggas.

Slutsats

Sammantaget kan man säga att det alltså inte krävs en speciell utformning för ett testamentsförordnande. Det viktigaste att tänka på som testator är att utforma villkoret så att det inte råder oklarheter kring hur det ska verkställas. Om det i sin tur är så att man är osäker på vad förordnandet avser är det upp till dödsboet att genom olika typer av bevisning försöka utröna vad testators vilja kan ha varit.

Om du behöver hjälp med att utforma ett testamente eller har fler frågor angående ditt ärende är du fri att kontakta en av våra jurister: https://lawline.se/boka

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2614)
2020-10-01 Har en make rätt att göra av med giftorättsgods under äktenskapet även om det finns inbördes testamente?
2020-10-01 Hur förvissar man sig om att en fastighet hamnar hos sitt barnbarn?
2020-09-30 Förvalta omyndigt barns arv från testamente
2020-09-30 Vilka krav ställs på ett giltigt testamente?

Alla besvarade frågor (84723)