Måste man närvara vid bouppteckningen och arvskiftet?

FRÅGA
Hej! Min mor gick bort för drygt 1 vecka sen. Vad jag förstår behöver jag inte närvara på bouppteckningen och arvskiftet. Är det något speciellt man måste vara med och "försvara"?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Närvara på bouppteckningen:

Den som är ansvarig för bouppteckningen är skyldig att kalla alla dödsbodelägare och efterarvingar, men precis som du skriver så är du inte skyldig att närvara. Däremot så måste du genom att skriva under ett kallelsebevis intyga att du är kallad till förrättningen, men inte avser att närvara. Du kan begära att få en kopia av bouppteckningen när den är klar. Bouppteckningen skickas sedan in till Skatteverket.

Arvskiftet:

När boutredningen är slutförd ska arvet delas mellan arvingar och (eventuella) universella testamentstagare, vilket kallas arvsskifte. Arvskiftet är ett avtal mellan delägarna om hur tillgångarna ska fördelas. Arvskifteshandlingen ska inte skickas in till Skatteverket.

Om ni inte kommer överens:

Om arvingarna och de universella testamentstagarna inte kommer överens kan tingsrätten utse någon att vara skiftesman efter att en dödsbodelägare ansökt om det.

Sammanfattning:

Du behöver inte närvara under bouppteckningen, även om det är en rekommendation om du skulle ha eventuella frågor. Alla som ärver ska sedan skriva under arvskifteshandlingen, och det är där du bör vara uppmärksam så att du rätt andel av din mors kvarlåtenskap.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1043)
2021-02-28 Ärver make pengar på bankkonto?
2021-02-25 Laglotten i förhållande till efterarv.
2021-02-25 ​Bouppteckningsförrättning
2021-02-22 Hur dras begravningskostnader av vid bodelning

Alla besvarade frågor (89866)