Måste man delta vid en bouppteckningsförrättning?

FRÅGA
Hej,Hat blivit kallad till bouppteckning då jag är dödsbodelägare/efterarvinge. Vad händer om jag inte kan närvara? Måste jag vara där för att bevaka mina intressen, eller kan jag lita på att allt går lagenligt till ändå?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler kring bouppteckningar finns i Ärvdabalken(ÄB). När en person avlider ska en bouppteckning upprättas. Detta är ett möte där dödsbodelägarna går igenom den avlidnes skulder och tillgångar m.m. Vid förrättningen antecknas de deltagande i bouppteckningen. I 20 kap ÄB finns regler om hur bouppteckningar ska gå till. Där anges det att samtliga dödsbodelägare ska kallas till bouppteckningsförrättningen i god tid, se 20 kap 2 § ÄB.

Det finns inga regler om att de som blir kallade till bouppteckningsförrättningen måste delta vid tillfället. Om du inte närvarar har du ändå samma rätt till arv som om du inte hade närvarat. Rekommendationen är dock att delta för att vid bouppteckningsförrättningen kunna ställa frågor och lämna upplysningar osv. Om en dödsbodelägare inte närvarar ska det dock finnas bevis för att hen fått en kallelse i bouppteckningen.

När en bouppteckning är färdiga ska den registreras hos Skatteverket. Detta kommer sedan bli en allmän handling som varje svensk medborgare har rätt att ta del av enligt 2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen. Om man i efterhand vill ta del av bouppteckningen kan man alltså vända sig till Skatteverket för att sedan på begäran få ta del av bouppteckningen.

Sammanfattningsvis

Du kan avstå från att närvara vid bouppteckningsförrättningen, men rekommendationen är att delta. För att se bouppteckningen i efterhand ska du begära ut en kopia hos Skatteverket.

Carolina Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (999)
2020-09-21 Får man tömma dödsboet innan bouppteckningen?
2020-09-20 Ska syskon bli kallade till bouppteckning om ena maken fortfarande lever?
2020-09-17 Till vilket värde ska en hund tas upp i en bouppteckning?
2020-09-16 Hur ska jag tolka en bouppteckning?

Alla besvarade frågor (84392)