FrågaFAMILJERÄTTÄktenskapsskillnad20/04/2020

Måste man dela med sig av kontoutdrag inför bodelningen?

Min hustru har överraskande begärt skilsmässa. Jag misstänker starkt att hon utan min vetskap under flera års tid fört ut pengar till sitt hemland i östeuropa genom att under flera år löpande föra ut kontanter och/eller genom banköverföringar för att använda under och efter en skilsmässa.

Tecken på detta är att hon efter skilsmässoansökan spenderat mycket stora pengar, bland annat köpt en bil och inrett en lägenhet. Pengar som jag inte visste att hon eller vi hade.

I samband med bodelningen vill jag att all vår bankhistorik och kontohistorik ska bli transparent för att få klarhet i frågan. Detta var ju pengar som tillhörde även mig. Är det möjligt för mig att erhålla full transparens och för hur lång tid bakåt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

När ett äktenskap upplöses genom bodelning ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9 kap. 1 § äktenskapsbalken, ÄktB). Bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § ÄktB). Från detta datum fram till bodelningen har varje make en redovisnings- och upplysningsplikt (jfr 9 kap. 3 § ÄktB). Bestämmelsen innebär en ömsesidig redovisningsskyldighet, i syfte att främja en korrekt bedömning av bodelningsanspråk som kan resas vid bodelningen. Plikten gäller all egendom och omfattar både tillgångar och skulder.

Som jag tolkar det har din fru spenderat stora summor efter ansökan om skilsmässan (däremot är bodelning ännu ej gjord). Hon har då en skyldighet att redovisa för sina tillgångar. Om inköpen har skett med hennes bankmedel och dessa inte är enskild egendom enligt äktenskapsförord kan det innebära att det hon köpt efter ansökan om skilsmässa ska ingå i en bodelning (och även det hon har kvar på ev. utländska konton).

I 11 kap. 4 § ÄktB finns det även regler som kan aktualiseras för det fall att en make utan den andre makens samtycke inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad genom gåva minskat sitt giftorättsgods eller använt sitt giftorättsgods till att öka värdet av sin enskilda egendom. Som jag förstår är inte så aktuellt i ditt fall utan det handlar om att din fru eventuellt överfört pengar till konton hon har utomlands, för att hon ska ha mindre giftorättsgods att dela med sig av i bodelningen.

I ert fall finns det en redovisnings- och upplysningsplikt (se ovan). Bestämmelsen innebär att ni båda måste redovisa för vilka tillgångar ni har och andra uppgifter som kan vara av betydelse vid bodelningen. Kan ni inte komma överens, genom att din fru t.ex. vägrar att visa kontoutdrag, kan du begära en bodelningsförrättare (jfr 17 kap. 1 § ÄktB). Bodelningsförrättaren "tar över" och ska se till att bodelningen görs. Bodelningsförrättaren ska vid behov se till att bouppteckning förrättas och varje make ska då uppge sina tillgångar och skulder. I det kan krävas att lämna ut kontoutdrag. Om man vägrar att lämna uppgifterna kan bodelningsförrättaren ansöka att domstolen förelägger att utlämnande av uppgifterna ska ske vid vite (dvs. att om man vägrar dela med sig av de uppgifter som krävs får man betala vite till staten) (17 kap. 5 § ÄktB)

Du bör ha i åtanke att en bodelningsförrättare ska var opartisk och att dess uppgift är att tillse att bodelningen görs och att vederbörande även ska ha lön. Bodelningsförrättaren kommer varken att företräda dig eller din fru. Det kan i ditt fall därför vara en god idé att anlita en jurist som företräder dig i bodelningen och som ser till ditt bästa. Om du är intresserad kan en av våra jurister på Lawline juristbyrå hjälpa dig med detta. En av våra jurister kan sköta kontakten med din fru och upprätta ett förslag till bodelning. Kan ni inte komma överens kan juristen även vara behjälplig med att ansöka om bodelningsförrättare. För kostnadsförslag och vidare kontakt är du varmt välkommen att kontakta mig på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?