FrågaFAMILJERÄTTBodelning19/04/2020

Måste man betala vid övertagande av sambobostad?

Vi är ett sambopar, som beslutat att separera, vi är bägge ägare av en bostadsrätt 50/50! Ena parten flyttade in först, efter några år skrev vi ett gåvobrev, där bägge står för hälften var! När en partner måste flytta, Om tingsrätten bedömer att den ena har mer rätt till bostaden! Skall inte den som bor kvar måste köpa ut den utflyttade?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad som gäller vid sambodelning regleras i Sambolagen (2003:376). Vid en sambodelning kommer er gemensamma bostad och bohag fördelas lika mellan er, dvs det som införskaffats för gemensam användning. Eftersom att ni båda äger lika mycket av fastigheten är den att anse som samboegendom och ska därmed delas lika. Det finns, som du säger en rätt för den ena parten att överta bostaden om den parten anses ha bättre rätt till bostaden. Det som är avgörande för bedömningen är om någon av parterna har ensam vårdnad om barn, bostaden är handikappanpassad eller att parten har svårt att få ny bostad pga betalningsanmärkningar osv.

Om rätten skulle göra bedömningen att den ena parten har bättre rätt till bostaden och att den ska falla på den ena partens lott vid sambodelningen enligt 16 § Sambolagen så ska den part som förlorar sin andel i bostaden ersättas. Det kan göras genom att den part som mister ägandet i bostaden antingen tillgodoräknas egendom av ett motsvarande värde av resterande samboegendom. Alternativt måste den sambo som förlorar ägandet av bostaden ersättas med pengar i enlighet med 17 § Sambolagen.

Sammanfattningsvis: Det finns rätt för en av parterna att behålla den gemensamma bostaden, detta måste dock ersättas, antingen genom egendom av motsvarande värde eller genom pengar.

Vänligen,

Emil LarssonRådgivare