Måste man betala för huset vid en bodelning?

2020-01-11 i Bodelning
FRÅGA
Om man är gift har två barn och äger ett hus tillsammans och nu vill skilja sig. Måste den som bor kvar i huset med barnen betala halva det som huset är värt till den andra som flyttar?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag hoppas att vi kan hjälpa dig besvara din fråga.

Jag kan redan nu svara på din fråga på följande sätt. Den som bor kvar måste på något sätt kompenserar den andra maken för dess del i huset. Jag kommer redogöra för det juridiska stödet för det nedan.

Eftersom frågan handlar om äktenskap, mer specifikt slutet på ett äktenskap så är det äktenskapsbalken som reglerar din fråga. Eftersom ni ska skilja er så har ni i juridiska termer beslutat om en äktenskapsskillnad, 5 kap. 1 § ÄktB. Detta innebär att en bodelning ska ske, 9 kap. 1 § ÄktB.

En kort och förenklad sammanfattning av en bodelning är följande:

Först tar man vad varje make äger, 7 kap. 1 §, 10 kap. 1 § ÄktB.

Sedan tar man bort vad varje make på olika sätt har fått med förbehåll att de inte ska delas lika vid en bodelning, 7 kap. 2 §, 10 kap. 1 § ÄktB.

Efter detta drar man bort tillräckligt så det täcker varje makes skulder, 11 kap. 2 § ÄktB.

Slutligen slår du samman allt detta och delar lika på mitten och fördelar till varje make. Detta kallas att varje make får en lott, 11 kap. 3 § ÄktB. Efter bodelningen ska varje make alltså ha tillgångar till ett värde av sin lott, det som drogs undan för att täcka makens skulder samt det som maken redan tidigare hade med förbehåll, 11 kap ÄktB.

Din fråga verkar vara vad man ska göra med bostaden som ofta är så stor att den överstiger värdet av alla andra tillgångar tillsammans. För det första kommer frågan vem som har rätt till bostaden. Huvudregel är att varje make i första hand har rätt till sin egna egendom, 11 kap. 9 § ÄktB. Vad det gäller bostaden är det dock den som har bäst behov av den som får bostaden på sin lott, 11 kap 8 § ÄktB. I detta fallet är det den som ska ha vårdnaden av barnen som har bäst behov av bostaden.

Det är dock inte så att maken som har bäst behov får bostaden utan att behöva betala. Om det är möjligt så kommer den andra makens del av bostaden avräknas på den som bor kvar i husets lott. D.v.s de kommer vara så att den andra maken får så mycket som möjligt av de resterande tillgångarna som ska delas mellan makarna, 11 kap. 10 § ÄktB. Är inte detta tillräckligt så ska man betala det som blir över med pengar. Så Svaret är ja, den som bor kvar måste betala värdet för halva huset till den som flyttar ut, 11 kap. 10 § ÄktB. Om den som bor kvar ställer en godtagbar säkerhet så kan den dock få skäligt anstånd med att betala, 11 kap. 10 § ÄktB.

Sammanfattningsvis som svar på din fråga: Ja, den som bor kvar måste kompensera för att den andra maken måste flytta ut. Detta kan antingen ske genom pengar eller genom att maken får andra tillgångar i bodelningen.

Med vänliga hälsningar

Karl Montalvo
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2630)
2020-09-21 Vem har rätt till fastigheten efter separation?
2020-09-20 Fråga om arvsrätt för särkullbarn
2020-09-20 Fråga om arvsrätt för särkullbarn
2020-09-18 Hur vet man att en make inte undanhåller pengar vid bodelning?

Alla besvarade frågor (84259)