Måste jag betala TV-licens när jag hyr en stuga på en tomt?

2018-07-22 i TV-licens
FRÅGA
Hej, jag hyr en stuga på en tomt och har fått en avgift på tv-license. Jag har ingen egen digitalbox eller eget internet utan allt kommer genom den som jag hyr utav, ska jag då ändå betala? Jag streamar allt genom wi-fi (fiber)som kommer ifrån huvudhuset.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om avgift för TV-licens finns i lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst. Den som innehar en TV-mottagare är skyldig att betala radio- och TV-avgift till Radiotjänst i Kiruna (2 a §). Med TV-mottagare avses teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program, även om utrustningen även kan användas för annat ändamål (2 §).

Exempel på TV-mottagare är TV, digitalbox och dator med TV-kort. Lagen gör ingen skillnad på huruvida utrustningen används för att titta på TV med. Det är själva innehavet som ger skyldighet att betala licensavgiften. Däremot har Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att innehav av en dator med internetanslutning inte ger skyldighet att betala avgift (HFD 2014 ref. 33).

Enligt lagen ska det betalas en enda radio- och TV-avgift för samtliga TV-mottagare som är avsedda att användas i innehavarens hushåll (3 §). Till ett hushåll räknas de personer som bor och är folkbokförda på samma adress och ingår i familjeegenskapen. I och med att du hyr en stuga på tomten räknas du inte till hushållet. Samma gäller t.ex. för en student som är inneboende och hyr ett rum, även i det fallet ska TV-licens betalas. För din del innebär det att du inte räknas till hushållet utan själv ska betala avgift för TV-licens om du innehar utrustning enligt ovan.

Sammanfattningsvis och som svar på din fråga, då du inte ingår i hushållet är du skyldig att betala TV-licens om du innehar en TV-mottagare (t.ex. TV, digitalbox m.m.). Det gäller oavsett om du använder utrustningen eller ej. Om du streamar allt genom wifi och överföringen sker till en dator som inte har TV-kort och du heller inte innehar TV eller liknande utrustning, är du däremot inte avgiftsskyldig. En dator med internetuppkoppling ger inte skyldighet att betala avgift.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom TV-licens (49)
2021-01-30 Kan man få en profil på facebook avstängd?
2019-11-21 Lawline svarar inte på skolfrågor
2019-04-28 Intrång i upphovsrätt
2018-11-16 Är det tillåtet att Radiotjänst tar ut avgift för tv licens som sträcker sig till 2019 när dom vet att licensen upphör 31/12-2018 ?

Alla besvarade frågor (97635)