FrågaKÖPRÄTTKöplagen05/12/2019

Måste jag betala reparationskostnader när jag sålt en bil?

Hejsan sålde en bil privat och cirka 2 veckor efter skriver dem att bilen är sönder men dem skriver inte vad som är felet bara att bilen inte fungerar som den ska och den har fungerat helt perfekt när jag haft den samt när han köpte bilen provkörde och allt sen tar det ungefär 1 månad så skriver han igen att dem har haft den inne på verkstad och dem hittar inte felet på bilen samt byt diverse delar på bilen för 12000 kr till min fråga kan dem kräva att jag ska betala de dem bytt? Samt kräva oavsett att jag ska laga bilen? Dem har ju redan tagit in den på verkstad och inte heller berättat vad felet är innan dem lämna in den.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad är problemet?

Av din fråga framgår att du sålt en bil till en annan privatperson och köparen har därefter kontaktat dig efter två veckor och meddelade att den var sönder. Frågan huruvida du kan bli betalningsskyldig för felen på bilen regleras i köplagen.

Vad säger köplagen om det aktuella problemet?

Risken för varan

Om köparen bär risken för varan innebär det att hen är skyldig att betala även om varan försämras genom en händelse som inte beror på säljaren (12 § köpl). Risken går över på köparen när varan avlämnas enligt avtalet (12 § första stycket köpl). I ditt fall så har alltså risken gått över på köparen i samband med att hen hämtade bilen hos er och tog hand om den (6 § köpl). Om det istället rör sig om ett transportköp, alltså att bilen transporterats till köparen, anses risken ha gått över på hen i samband med att bilen överlämnats till transportören (7 § andra stycket köpl).

Fel i varan

Frågan om varan är felaktig bedöms efter bilens beskaffenhet i samband med att köparen tog hand om bilen. Säljaren svarar för fel som funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare (21 § första stycket köpl). Det är som huvudregel köparen som måste bevisa att felet förelåg vid riskövergången (alltså när hen hämtade bilen). Köparen måste alltså visa att felen fanns på bilen samtidigt han fick tog hand om den, hen kan inte åberopa fel som uppstått under de två veckorna han själv haft bilen.

Köparen får inte åberopa fel som hen borde märkt vid undersökningen av bilen eller om köparen utan godtagbar anledning underlåter att undersöka den trots säljarens uppmaning. Detta gäller dock inte om säljaren handlat i strid mot tro och heder, till exempel om säljaren kände till felet sedan innan (20 § andra stycket köpl). Eftersom köparen inte har sagt vad det är för fel på bilen så är det svårt att göra en bedömning huruvida köparen borde upptäckt felet eller inte.

Varan är att anse som felaktig om den avviker från vad köparen har fog att förutsätta (17 § tredje stycket köplagen). Vid denna bedömning kan man till exempel ta hänsyn till pris, årsmodell samt vad det är för typ av fel. Även denna bedömning är svår att göra eftersom säljaren inte meddelat vad för fel som hen har upplevt med bilen.

Befintligt skick

Något som också är värt att nämna är om bilen sålts i befintligt skick. Begagnade varor säljs ofta med denna friskrivning och varan är då endast felaktig om du lämnat uppgifter som inte visar sig stämma, att du haft vetskap om felet, men inte upplyst köparen om det eller om varan är i väsentligt sämre skick än vad köparen med hänsyn till pris och andra omständigheter haft fog att förutsätta (19 § köpl).

ReklamationKöparen måste reklamera inom skälig tid efter att hen märkt av felet och har rätt att reklamera i två år från det att hen mottog varan (32 § köpl). För att köparen ska kunna kräva att du avhjälper felet (t.ex. betalar reparationen) så måste köparen göra en särskild reklamation om just detta. Detta ska också göras inom skälig tid (35 § köpl).


Sammanfattning

Om felen fanns på bilen i samband med att köparen hämtade bilen så kan du bli skyldig att betala för reparationen, det är köparen som måste visa att felen fanns då. För att bilen ska anses vara felaktig måste de vara av sådan karaktär att köparen har fog att förutsätta att de inte fanns. Ett tydligt exempel på vad man har fog att förutsätta är att bromsarna fungerar. Det är svårt att göra en exakt bedömning eftersom köparen inte berättat för dig vilka fel som finns. Jag rekommenderar att du invänder mot köparens krav om hen skulle ställa några. Godtar inte köparen detta kan du kontakta oss här för hjälp att gå vidare med ditt ärende.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emil BengtssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo