Måste jag betala höjd medlemsavgift om de väljer att tillämpa hemförsäkring för allihopa?

hej,

vad innebär egentligen rättsfallet, NJA 1987 s.394? Hur avgjorde HD? Vad kom de fram till? Liksom, om jag nu är medlem i en ideell förening och de tillämpar kollektiv hemförsäkring, måste jag då vara med i detta, de höjer alltså medlemsavgiften för att kunna då ha kollektiv hemförsäkring för sina medlemmar? Jag har redan hemförsäkring, då kommer jag alltså få betala en förhöjd medlemsavgift när jag redan har hemförsäkring?

är så tacksam för snabbt svar

mvh

Lawline svarar

Hejsan! Tack och kul att du väljer att vända dig till oss för hjälp! Jag ska besvara din fråga så bra jag kan.

Jag kommer att lägga upp mitt svar på följande sätt: först kommer jag gå igenom vad rättsfallet innebär och senare försöka besvara dina andra frågor utifrån rättsfallet.

Hur ska rättsfallet tolkas?
Som sagt i rättsfallet så finns det inte en särskild lag för en ideell förening. Vad som sägs är att en ideell förening inte kan införa åtgärder som står utanför det syfte den ska uppfylla. Syftet med en ideell förening ska tolkas utifrån deras egna stadgor och regler. Ett förenklat exempel kan vara att, en ideell förening som har i syfte att utveckla medlemmars möjligheter i arbetsmarknaden får inte inför en åtgärd som inskränker medlemmars matvanor eftersom det uppenbarligen står utanför syftet med föreningen.

Högsta domstolen, i detta specifika fall, dömde att en ideell förening (svenska elektrikerförbundet), som hade syftet att "tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet samt att därvid och i övrigt medverka till en samhällsutveckling på grundval av demokratisk socialism", fick införa kollektiv hemförsäkring eftersom det inte står utanför syftet med föreningen.

Det bör nämnas att alla som dömde i HD tyckte inte likadant. Det var ett justiteråd som tyckte att hemförsäkring för svenska elektrikerförbundet saknade naturlig samband med föreningens syfte och att de inte skulle få införa kollektiv hemförsäkring.

Vad händer för dig och är du tvungen att betala dubbel hemförsäkring?
Det beror på vad för ideell förening du är medlem i och vad för syfte det har enligt deras egna stadgor. Om du är med i en ideell förening som tillvaratar och förmedlar husdjur och de vill införa kollektiv hemförsäkring för medlemmarna, kan det sägas att hemförsäkringen uppenbarligen står utanför syftet med föreningen och de bör inte få införa hemförsäkringen.

För att bedöma frågan i ditt fall, så måste vi bedöma föreningens egna stadgor och hur hemförsäkring kan vara sammankopplad med syftet med föreningen. Jag kan därför inte svara på din fråga på ett klart sätt eftersom jag inte har nog med information. Du får gärna återkomma med en till fråga, eller så kan du ta hjälp av våra egna jurister här på Lawline som kan kolla igenom föreningens stadgor och ge dig ett klart svar.

Länk till Lawlines jurister hittar du här.

Ha en bra vecka, med vänliga hälsningar.

Binh TranRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000