Måste formuleringen i samförstånd förtydligas i en framtidsfullmakt?

2020-08-20 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Måste formuleringen i samförstånd förtydligas i en framtidsfullmakt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att börja med att gå igenom vad en framtidsfullmakt är, och vilka krav som ställs på en framtidsfullmakt för att den ska vara giltig. Därefter kommer jag att försöka besvara din fråga och ge råd om vad du kan göra nu.

Vad är en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt innebär att man i förväg ger en eller flera andra personer rätt att företräda en i ekonomiska och personliga angelägenheter, ifall man i framtiden inte själv kan sköta sina angelägenheter, exempelvis på grund av sjukdom, se 1 § Lag om framtidsfullmakter (här).

Vilka krav ställs på en framtidsfullmakt för att den ska vara giltig?

En framtidsfullmakt ska vara skriftlig, se 4 § 1 st Lag om framtidsfullmakter (här). Fullmaktsgivaren ska i två vittnens samtidiga närvaro skriva under fullmaktshandlingen eller intyga att han eller hon har skrivit under handlingen. Vittnena ska ha kännedom om att handlingen är en framtidsfullmakt och bekräfta handlingen med sina underskrifter. Fullmaktsinnehavaren får däremot inte vara vittne. Detta framgår av 4 § 2-3 st Lag om framtidsfullmakter (här).

Av en framtidsfullmakt ska det framgå att det är fråga om en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar, och vilka övriga villkor som gäller. Detta framgår av 5 § p. 1-4 Lag om framtidsfullmakter (här).

Måste formuleringen i samförstånd förtydligas i en framtidsfullmakt?

Eftersom jag enbart ser din fråga och inte den tilltänkta framtidsfullmakten är det svårt att ge ett säkert svar på din fråga. Utöver detta kräver granskning av en fullmakt mer omfattande rådgivning än vad man kan få om man ställer en gratisfråga.

Vad du kan göra nu

Om du vill ha hjälp med att granska en framtidsfullmakt kan du ta hjälp av någon av Lawlines jurister. Länk till formulär för att boka tid med en av Lawlines jurister finns här. Lawlines juristbyrå debiterar 2 000 kronor per timme inklusive moms. En annan möjlighet är att upprätta en framtidsfullmakt med hjälp av Lawlines avtalsrobot. Genom avtalsroboten kan man skapa olika avtal, exempelvis framtidsfullmakt. Se länk till att skapa framtidsfullmakt här. Att skapa en framtidsfullmakt genom avtalsroboten kostar 1 095 kronor för den som beställer avtalet.

Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3563)
2021-01-10 Får förvaltare neka en att gifta sig?
2021-01-06 Kan syskon flytta pengar från dement förälder?
2020-12-31 Vad händer om en arvstagare avstår från sin rätt till arv?
2020-12-30 Hur kan jag få mitt myndiga barn att flytta hemifrån?

Alla besvarade frågor (88087)