Måste ett testamente bevittnas?

2019-12-02 i Testamente
FRÅGA
Behöver ett underskrivet testamente vidimeras eller bevittnas?Tack!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om testamente finns i Ärvdabalken (ÄB).

Måste ett testamente bevittnas?

Ett testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen. Bevittningen ska ske i nära anslutning till testatorns undertecknande, alternativt vid vidkännande av dennes underskrift. Vittnena behöver inte veta vad som står i testamentet, men de måste känna till att handlingen är ett testamente (10 kap. 1 § ÄB). Vittnena är så kallade solennitetsvittnen, vilket innebär att deras närvaro är absolut nödvändig för att testamentet ska vara giltigt. Tänk på att inte vem som helst får lov att vittna. Bland annat får inte en person under femton år vittna, och inte heller testatorns make, sambo eller barn. Fullständig lista följer av 10 kap. 4 § ÄB.

Finns det undantag?

Undantag föreligger vid så kallat nödfallstestamente där en person som av sjukdom eller annat nödfall är förhindrad att upprätta ett enligt huvudregeln ovan korrekt testamente. Personen kan då utan vittnen själv skriva ned (egenhändigt) ett testamente och underteckna. Ett nödfallstestamente gäller dock enbart tre månader från det att nödfallssituationen upphört. Inom tre månader efter denna tidpunkten måste därför nödtestamentet ersättas med ett ordinärt testamente för att giltigt testamente ska föreligga (10 kap. 3 § ÄB).

Sammanfattningsvis

Kort sagt måste därför ett ordinärt testamente bevittnas, men det behöver inte ske samtidigt som testatorn skriver under. Om vittnen saknas, är testamentet inte giltigt. Vid ett skriftligt nödfallstestamente krävs dock inte vittnen, men giltigheten är tidsbegränsad.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Felicia Fredin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2527)
2020-07-12 Är en kopia av ett testamente giltigt?
2020-07-09 Vad krävs för att testamente ska vara ogiltigt?
2020-07-09 Förordnande om kvarlåtenskap genom avtal
2020-07-07 Är det möjligt att förordna om något som utgår endast under förutsättning att ett visst faktum är för handen?

Alla besvarade frågor (81856)