Måste ett biträde närvara fysiskt vid en föreningsstämma?

2019-04-27 i Föreningar
FRÅGA
Hej, Jag undrar vad det finns för möjligheter att delta på föreningsstämma (för BRF) per telefon eller videolänk i egenskap av biträde till medlem. Är det möjligt att göra så eller behöver medlemmens biträde närvara fysiskt?Tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser som reglerar en bostadsrättsföreningsmedlems rätt att ta med ett biträde till föreningsstämman finns i bostadsrättslagen 9 kap. 14 § och lagen om ekonomiska föreningar, 6 kap. 7 §. Därtill kan det finnas bestämmelser om biträden i bostadsrättsföreningens stadgar.

En medlem får ha med sig högst ett biträde vid föreningsstämman. Detta biträde har rätt att yttra sig vid föreningsstämman (se 6 kap. 7 § lag om ekonomiska föreningar). I bestämmelsen nämns inte något annat än att medlemmen får "ha med sig" ett biträde. Det ställs alltså inte något uttryckligt krav på att biträdet måste vara fysiskt närvarande vid föreningsstämman. Det kan dock tänkas att bostadsrättsföreningens stadgar innehåller kompletterande bestämmelser om vad som gäller för biträden, så svaret på din fråga kan bero på vad stadgarna i den aktuella bostadsrättsföreningen föreskriver.

Som utgångspunkt borde det alltså gå bra att du som biträde närvarar vid föreningsstämman per telefon eller videolänk. Du bör dock kontrollera detta med ordföranden i föreningen, så att inga missförstånd uppstår.

Jag hoppas att du blir nöjd med mitt svar. Lycka till vidare!

Vänligen

Joakim Raivio
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (380)
2020-02-27 Hur fattas beslut om försäljning av fast egendom i samfällighetsföreningar?
2020-02-19 Måste ett ombud vara medlem för att kunna rösta på en föreningsstämma?
2020-02-01 Överlåtelse av fast egendom från samfällighetsförening
2020-01-25 Fråga om styrelsearvode i ideell förening

Alla besvarade frågor (77511)