Måste en styrelseledamot företräda bostadsrättsförening i samfällighet?

I vår samfällighetsförening har vi en bostadsrättsförening som medlem. Jag har tolkat samfällighetsföreningslagen som att endast bostadsrättsföreningens styrelsemedlemmar har rätt att sitta med i samfällighetens styrelse och inte övriga boendemedlemmar i bostadsrättsföreningen… rätt eller fel?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga. 

I lag om ekonomiska föreningar regleras företrädarskap för ekonomiska föreningar, varav bostadsrättsföreningar är en (jfr. 1 kap. 1 § bostadsrättslagen). Bland de som har rätt att företräda en sådan förening finns styrelsen, en verkställande direktör (ifall någon sådan finns) eller en särskild firmatecknare (7 kap. 35–37 § lag om ekonomiska föreningar).

Det finns alltså en möjlighet för andra än styrelsen att företräda bostadsrättsföreningen. I praktiken torde det dock vara ovanligt.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Victor NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000