Måste en styrelseledamot företräda bostadsrättsförening i samfällighet?

I vår samfällighetsförening har vi en bostadsrättsförening som medlem. Jag har tolkat samfällighetsföreningslagen som att endast bostadsrättsföreningens styrelsemedlemmar har rätt att sitta med i samfällighetens styrelse och inte övriga boendemedlemmar i bostadsrättsföreningen… rätt eller fel?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga. 

I lag om ekonomiska föreningar regleras företrädarskap för ekonomiska föreningar, varav bostadsrättsföreningar är en (jfr. 1 kap. 1 § bostadsrättslagen). Bland de som har rätt att företräda en sådan förening finns styrelsen, en verkställande direktör (ifall någon sådan finns) eller en särskild firmatecknare (7 kap. 35–37 § lag om ekonomiska föreningar).

Det finns alltså en möjlighet för andra än styrelsen att företräda bostadsrättsföreningen. I praktiken torde det dock vara ovanligt.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Victor NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”