Måste en make som inte står på ett lån betala lånet?

2020-06-25 i Bodelning
FRÅGA
hej jag har en kort men intressant fråga.jag och min fru sökte ett gemensamt lån för att betala bort dåliga krediter som hon dragit på sig.men vi fick inget lån med henne som kredit medsökande för hon hade för många förfrågningar.jag fick dock lånet som ensam sökande.vi är gifta.Så min fråga är om vi skulle separera vad händer då står jag med skägget i brevlådan eller har hon en skyldighet att betala halva lånet.?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Gentemot banken är det du som kommer att vara återbetalningsskyldig eftersom det är du och banken som har ett avtal med varandra.

Om ni skulle skilja er så kommer förstås en bodelning att göras vilket regleras i äktenskapsbalken (ÄktB) 9 kap. 1 §. Som huvudregel finns i ÄktB 1 kap. 3 § att varje make svarar för sin egendom och sina skulder. Det innebär att man inte kan utmäta en makes tillgångar för att betala en annan makes skulder. Var och en är skyldig för det man tagit på sig så att säga. I det här fallet är det alltså så att du skulle stå med hela skulden.

En bodelning går i regel till så att varje make beräknar sitt giftorättsgods, alltså det som ska tas med i bodelningen. I bodelningen ska allt ingå som inte är enskild egendom som listas i ÄktB 7 kap. 2 § t ex egendom som är enskild genom äktenskapsförord eller på annat sätt bevisligen ska undantas från att delas med en annan make.

Så varje make beräknar hur stora tillgångar och skulder man har enligt ÄktB 11 kap. 1-2 §§, när skulderna dragits av så slår man ihop det som blir över och delar det på hälften enligt ÄktB 11 kap. 3 § vilket då kan innebära att den ena maken får ge den andra tillgångar för att den har ett större överskott.

För att tydliggöra kan man säga såhär:

Om du skulle ha 800 000 i tillgångar och 500 000 i skulder på det lån som du tagit (visserligen för hennes skull men det räknas på din post ändå). Ditt giftorättsgods skulle då bli 300 000 kr. som ska sättas i potten som ska delas lika mellan er två.

Skulle hon hamna med ett högre giftorättsgods än du på grund av skulden du tagit på dig så kommer hon att få ge dig en del för att väga upp att du skuldsatt dig men hon kommer inte vara skyldig att betala hälften på själva skulden även om du kanske får lite hjälp med den i praktiken genom bodelningen.

Man kan nog däremot anta att ni har ett muntligt avtal om att hon ska betala tillbaka skulderna till dig istället för till olika kreditgivare och det muntliga avtalet gäller i förhållandet mellan er två. Du har därför rätt att kräva pengarna av henne om det skulle vara så att hon inte betalar.

Det finns möjligheter för er att reglera detta sinsemellan i efterhand även om det såklart hade varit bättre om du gjort det på förhand. Skulle hon hävda att lånet var en gåva eller inte alls ett lån mellan dig och henne, ja då kan du mycket riktigt stå där med skägget i brevlådan för skulden står på dig, inte på henne. Banken har ju ingen juridisk möjlighet att kräva någon annan på en skuld än den som står på den.

Svårigheter kan alltså uppkomma eftersom muntliga avtal kan vara svåra att bevisa. Det bästa är förstås om ni kommer överens och ännu bättre om ni kommer överens på papper, alltså skriver ett skuldebrev som reglerar hennes skuld till dig.

Skulle ni behöva hjälp att upprätta ett sådant så kan ni boka en tid hos oss för rådgivning på www.lawline.se/boka .

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2710)
2021-01-16 Kräva bodelning efter fem år?
2021-01-16 Vad ingår i bodelningen när man är sambor/ makar?
2021-01-14 Hur fördelas försäljningssumman av en lägenhet vid skilsmässa?
2021-01-14 Ingår surrogat till enskild egendom i bodelning?

Alla besvarade frågor (88159)