Måste en ideell förening ha en ordförande för att bli betraktad som en juridisk person?

2017-09-28 i Föreningar
FRÅGA
Måste en ideell förening som vill bli betraktad som en juridisk person ha en styrelse med ordförande? Kan man ha stadgar i en ideell förening vilken vill bli betraktad som en juridisk person, som säger att man inte har någon ordförande? Att man på konstituerande möte bara utser sekreterare och kassör. Och att hela styrelsen delar på ansvaret som en ordförande skulle haft? Detta i en ideell förening som vill bli betraktad som en juridisk person.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina fråga!

Det finns inga uttryckliga lagbestämmelser om ideella föreningar och dessa har av den anledningen möjlighet att reglera sig själva genom deras stadgar. En del ideella föreningar söker stöd och inspiration i en lag som reglerar ekonomiska föreningar, den kan du hitta här.

Om en ideell förening vill bli betraktad som en juridisk person så har rättspraxis ställt upp vissa krav. Kraven innebär att den ideella föreningen har en mer “fast organisation” och med detta menas att den ideella föreningen har tagit fram stadgar och valt en styrelse som består av minst tre styrelseledamöter. Utöver dessa krav finns inga regler om att den valda styrelsen måste ha en ordförande, utan hur besluten ska fattas reglerar den ideella föreningen själv i stadgarna.

Med vänliga hälsningar,

Filip Westling
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (543)
2021-11-29 Fråga om tolkning av fråga på medlemsmöte
2021-11-28 Styrelsens lydnadsplikt i samfällighetsföreningar
2021-11-22 Finns ett personligt betalningsansvar för ideella föreningar?
2021-11-12 Mötesordförande på årsmötet och stadgarna i ideell förening

Alla besvarade frågor (97581)