Måste en ideell förening ha en ordförande?

2020-03-03 i Föreningar
FRÅGA
Vi är en musikkår som drivs som en ideell förening. Inför kommande årsmöte har vi ingen som vill bli ordförande. Vi får ihop en styrelse men ingen av dessa vill ta på sig ordföranderollen. Vilket ansvar har en ordförande? I våra stadgar står det att ordförande leder styrelsearbetet och ska övervaka att stadgarna efterlevs. Kan vi fortsätta vår verksamhet utan att någon har ordföranderollen eller måste vi upphäva vår verksamhet efter 94 år?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ideell förening

Det finns ingen lag som reglerar hur en ideell förening ska vara organiserad. Tidigare rättsfall, allmänna principer och lagregler på andra områden är det som man får vända sig till för att ta reda på vad som gäller.

Det finns ett generellt krav på att en ideell förening ska ha en styrelse eller annat organ som kan företräda föreningen, eftersom föreningen är en juridisk person som måste representeras av någon. I praxis har detta krav inneburit att styrelsen har en ordförande, en sekreterare och en kassör. Att föreningen är en juridisk person innebär att den har kapacitet att förvärva rättigheter och ta på sig skyldigheter, det vill säga ingå avtal i eget namn, samt föra talan inför domstol och andra myndigheter.

Vad händer om det inte finns någon kandidat till ordförandeposten?

Ingen kan tvingas bli vald som styrelseordförande mot sin vilja. Skulle föreningen inte ha någon ordförande behöver inte styrelsen enligt min bedömning upplösas, däremot kan det få effekt på huruvida föreningen fortfarande kan betraktas som en juridisk person. Om föreningen inte längre betraktas som en juridisk person kommer avtal som ingås av föreningen i själva verket ingås av föreningens representanter personligen. Representanterna kommer i sådant fall själva att ansvara för de eventuella skyldigheter som avtalen genererar. Föreningen har alltså i detta fall inte längre någon rättskapacitet och kan inte ingå avtal i eget namn som en juridisk person.

Vad kan ni göra?

Om föreningen inte vill välja ordförande pga. att ni inte vill lägga allt ansvar på en person så kan ni exempelvis skriva i stadgarna att "alla medlemmar i föreningen eller styrelsen har lika stort ansvar för frågor som berör den ideella föreningen" eller liknande. På så sätt kan ni genom stadgarna markera att alla har lika stort ansvar.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Moa Kryh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll