Måste en ideell förening ha en ordförande?

Kan man ha stadgar i en ideell förening som säger att man inte har någon ordförande. Att man på konstituerande möte bara utser sekreterare och kassör. Och att hela styrelsen delar på ansvaret som en ordförande skulle haft

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Finns det någon lagstiftning för ideella föreningar?
Det finns så många olika former av ideella föreningar och med anledning av detta har det inte varit möjligt för lagstiftaren att stifta någon lag som gäller för alla ideella föreningar. Ideella föreningar har av den anledningen möjlighet att reglera sig själva genom deras stadgar. Föreningens stadgar är så att säga "föreningens egna lagstiftning".

Många ideella föreningar brukar söka vägledning och inspiration i en lag som reglerar ekonomiska föreningar, se lagen här. Detta är fullt möjligt, men det är inget krav. Det kan vara bra att titta på den lagen och söka inspiration just på grund av att det saknas en lagstiftning för ideella föreningar.

Måste den ideella föreningen ha en ordförande?
Det är möjligt för en ideell förening att inte ha någon ordförande eller styrelse överhuvudtaget. Den ideella föreningens företrädare är fria att själva bestämma över dessa frågor i föreningens stadgar.

Om en ideell förening vill bli betraktad som en juridisk person (association) så har det däremot ställts upp krav i praxis. En ideell förening måste betraktas som en mer "fast organisation" för att kunna anses vara en juridisk person. Med en mer "fast organisation" menas en ideell förening som har antagit stadgar och valt en styrelse som består av bland annat ordförande, sekreterare och kassör.

Vad innebär det att den ideella föreningen är att betrakta som en juridisk person?
Om den ideella föreningen är att betrakta som en juridisk person så kommer det innebära att den ideella föreningen kan ingå avtal i sitt eget namn. Detta kan vara viktigt ifall den ideella föreningens företrädare inte vill ingå avtal i sitt eget namn för föreningens räkning. Att föreningen blir en juridisk person innebär således att företrädarnas ansvar inskränks till det i föreningen satsade kapitalet. Ifall föreningen inte är att betrakta som en juridisk person eller association så kommer föreningens företrädare att ansvara för föreningens ekonomi som för egen räkning (dvs. som om det vore en enskild firma eller enkelt bolag).

Om ni i föreningen inte vill välja ordförande just pga. att ni inte vill lägga allt ansvar på en person så kan ni exempelvis skriva i stadgarna att "alla medlemmar i föreningen eller styrelsen har lika stort ansvar för frågor som berör den ideella föreningen" eller liknande. På så sätt kan ni genom stadgarna markera att alla har lika stort ansvar.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Marie GergyRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000