Måste den andra föräldern godkänna en flytt inom kommunen när man har gemensam vårdnad?

2019-12-29 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej det är så att min kompis och hennes ex man har separerat för snart 2år sedan dom har 2 barn ihop och gemensamvårdnad. Pappan har inte varit en del av barnens liv det senaste 1,5år pga hot så min kompis fått ta hjälp av kvinnojour. Socialen och familjerätten har också varit inblandad. Pappan har även misshandlat min kompis när dom bodde ihop och även gett sig på barnen både psykiskt och fysiskt. Har anmälts men läggs ner. Pappan har fått att han får träffa barnen men enbart med en från socialen närvarande, han vägrar om inte min kompis är med men hon vill inte då han trycker ner henne och hotar henne. (Hon är rädd för han) Min kompis har nu träffat en ny kille som bor i samma kommun men i en by 5mil utanför där hon bor nu. (Även honom skriver pappan hotfulla meddelanden till som han självklart ignorerar) Hon vill flytta till honom men vet inte om hon får det då dom har gemensamvårdnad. Barnens pappa har själv flyttat till en annan kommun nyligen och inte meddelat utan hon har fått veta detta ryktesvägen. Hur ligger det till får man flytta inom samma kommun eller måste den andra föräldern godkänna?! Hoppas få svar här så hon kan gå vidare
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom din kompis och pappan till barnen har gemensam vårdnad har båda två rätt till och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnen. Boendefrågan är en sådan fråga som omfattas och det innebär att en förälder inte ensam kan flytta med barnen utan att den andra har godkänt flytten.

Eftersom din kompis vill flytta inom kommunen och pappan har begränsat umgänge kanske det ändå finns en möjlighet att de kan komma överens om flytten? Familjerätten kan hjälpa till med samtal om din kompis inte vill tala med barnens pappa direkt.

Reglerna finns i 11 § och 13 § 6 kap föräldrabalken (FB).

För att själv kunna bestämma i frågor gällande barnen krävs att man har ensam vårdnad. Ensam vårdnad får man genom att föräldrarna tillsammans bestämmer att endast en av dem ska ha vårdnaden och socialnämnden godkänner avtalet eller genom en domstolsprocess. När domstolen beslutar om vårdnad tar de hänsyn till föräldrarnas förmåga att samarbeta kring frågor som rör barnet.

(5 § och 6 § 6 kap FB).

Jag hoppas att mitt svar kan vara en hjälp på vägen.

Vänligen

Maya Hempel
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll