Måste delgivning av testamente ske?

2016-11-18 i Testamente
FRÅGA
Ett sedan 15 år gift par, där maken dör. Det finns ett testamente i original som säger att makan ärver allt.Måste det ändå skickas delgivning till mannens släktingar, för att de måste godkänna detta?Testamentet har ju en klar och tydlig önskan, räcker inte det?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

När det finns ett testamente måste det delges den avlidne personens arvingar, se 14 kap 4 § ärvdabalken. Arvingarna är de personer som skulle ärvt om inte testamentet fanns. Delgivningen innebär att en kopia av testamentet skickas/lämnas till dem. Delgivning ska ske trots att testamentet klart och tydligt uttrycker den avlidnes sista vilja.

Det är viktigt att delgivning sker eftersom det har betydelse för en arvinges möjlighet att klandra (14 kap 5 § ärvdabalken) eller jämka testamentet (7 kap 3 § ärvdabalken).

Ärvdabalken hittar du här!

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Johanna Bergvall
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2639)
2020-10-23 Måste jag aktivt skriva bort personer i mitt testamente?
2020-10-23 Testamente och arvsordning
2020-10-22 Går det att frångå den lagstadgade arvsordningen?
2020-10-22 Testamente vid demens.

Alla besvarade frågor (85278)