FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTLaglott25/04/2019

Måste arvingar delges testamente? Och hur ska jag göra för att begära ut min laglott?

Min förälder har nyligen dött. Hen var omgift och jag och mitt syskon är sk särkullsbarn. De hade inga gemensamma barn. Jag vet att ett testamente är skrivet, ej hur det är formulerat, men troligtvis är det skrivet för att den efterlevande ska kunna bo kvar i bostaden. Måste jag och mitt syskon enligt lag delges testamentet? Blir vi ombedda att skriva under det? Om jag bestämmer mig för att begära min laglott, hur går jag tillväga? Pengarna finns alltså i bostaden, hur fungerar det med deras banklån osv? Om den efterlevande vill köpa ut mig, hur räknas summan ut?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Först vill jag börja med att beklaga sorgen och jag hoppas att jag kan vara till hjälp. Jag kommer börja med att förklara vad som gäller angående testamentet, sedan hur du kan gå tillväga för att begära ut din laglott. För att kunna svara på dina frågor kommer jag att använda mig av ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB).

Angående testamentet

Alla arvingar ska delges testamentet och för att kunna bevisa att ni har tagit del av testamentet behövs till exempel en underskrift (ÄB 14 kap. 4 §).

Hur går du tillväga för att begära ut din laglott?

För att du ska kunna begära ut din laglott behöver du göra det inom sex månader från det att du tagit del av testamentet. Detta gör du helt enkelt genom att meddela testamentstagaren (din förälders efterlevande make/maka) om att du vill få ut din laglott (ÄB 7 kap. 3 §). Rent praktiskt brukar denna begäran meddelas i samband med bouppteckningen.

Angående huset

När er förälder dör så kommer en bodelning göras för att dela upp den gemensamma egendomen mellan er förälder och hens make/maka (ÄktB 9 kap. 1 § och 10 kap. 1 §). Om huset är gemensam egendom ska även värdet av detta delas upp. Exakt hur värdet av huset ska beräknas vet jag inte men rimligtvis borde husets marknadsvärde vara en utgångspunkt för detta. Vid en bodelning ska även skulderna räknas av innan den resterande egendom delas upp (ÄktB 9 kap. 7 §). Därför tror jag att till exempel ett banklån betalas av innan fördelningen görs. Oavsett vad huset värderas till, behöver den efterlevande maken/makan köpa ut er till ett värde som motsvarar er laglott.

Sammanfattningsvis

Som arvinge ska du delges testamentet och du ska även skriva under för att styrka att du har fått ta del av det. När du delgetts testamentet har du sex månader på dig att begära ut din laglott. För att göra detta kan du vända dig till din förälders efterlevande som är testamentstagare. Hur huset ska värderas är jag inte säker på men det jag vet är att oavsett, ska du kompenseras till ett värde som motsvarar din laglott om hen inte vill köpa ut din del av huset.

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Vänligen,

Mimmi JohanssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?