Måste arvet stå "orört" när det finns efterarvingar enligt testamente?

2021-02-01 i Efterarv
FRÅGA
Bakgrund:Jag har ett syskon. Vi har båda barn ifrån tidigare äktenskap. Vi är båda omgifta utan några nya barn.I mina föräldrars testamente står det så här:"Efter bådas vår död ska kvarlåtenskapen fördelas mellan våra bröstarvingar och vid deras respektive frånfälle i sin tur tillfalla deras bröstarvingar. Makes arvsrätt i förhållande i förhållande till gemensamma bröstarvingar skall i deras äktenskap sålunda vara utesluten beträffande arvet efter oss.All egendom våra barn och barnbarn erhåller efter oss samt all avkastning därav skall utgöra deras enskilda egendom i äktenskap...."Fråga:Innebär detta att kvarlåtenskapen som jag ärver måste förbli "orörd" tills jag går bort och mina barn ärver detta som enskild egendom från mig? Ska även eventuell avkastning gå vidare till mina barn? Vilka krav kan man juridiskt ställa på avkastning?Rent praktiskt så skulle enda sättet att "nyttja" kapitalet vara att köpa en fastighet att bo i (eller betala av på lånet på befintlig fastighet) och den eventuella värdeökningen skulle så småningom tillfalla mina barn?Tacksam för era olika perspektiv på detta dilemma!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår det har dina föräldrar upprättat ett testamente enligt vilket du och ditt syskon ärver dem vid deras frånfälle. Det ni ärver ska enligt testamentet utgöra er enskilda egendom. Testamentet innehåller även ett förordnande om efterarv, innebärande att era barn har rätt till arvet den dag ni avlider. Din undran är om detta innebär att kvarlåtenskapen som du ärver måste förbli "orörd" tills du går bort och dina barn ärver det.

När du (och ditt syskon) ärver era föräldrar sker det med fri förfoganderätt. Den fria förfoganderätten innebär att det är fritt för er att använda egendomen, skänka bort den, förstöra den etc. Det enda ni inte får göra är att testamentera bort den. För dig innebär det att arvet inte behöver förbli "orört" för att dina barn ska kunna ärva det. Om egendomen minskat ärver dina barn det som är kvar. Om egendomen ökar för att du t.ex. köpt en fastighet för pengarna som blir värd mer, blir deras arv större.

Att det finns ett villkor om att egendomen ska vara din enskilda gör att egendomen inte ingår i en bodelning. Bodelning aktualiseras dels vid skilsmässa, dels när du avlider. Det innebär att om du skulle skilja dig kommer det du ärvt inte att delas med din partner. När du avlider kommer din enskilda egendom som du ärvt att gå vidare till dina barn. Du bör dock ha i åtanke att enskild egendom kan förlora karaktären av sådan. Så kan ske om du t.ex. skulle sätta in pengarna på ett konto du har gemensamt med din partner; då finns det en risk att det inte går att identifiera vilka pengar som utgjorde enskild egendom och vad som är giftorättsgods, varför allt kommer att räknas som giftorättsgods. Detsamma gäller om du skulle använda pengarna till att exempelvis renovera en fastighet som är giftorättsgods.

Sammanfattningsvis behöver du inte låta arvet vara orört. Du får göra i princip vad du vill med det, förutom att testamentera bort det.

Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (815)
2021-11-30 Vem ärver vårt hus i Spanien?
2021-11-30 Har ett halvsyskon rätt till efterarv?
2021-11-29 Vilka har rätt till efterarv?
2021-11-26 Efterarv till bror?

Alla besvarade frågor (97717)