Måste alla som står bakom begäran om extra föreningsstämma skriva under begäran?

2018-10-31 i Föreningar
FRÅGA
<p>I en Brf framställer 10% av medlemmarna en skriftlig begäran om extra stämma. Måste denna begäran vara undertecknad av samtliga medlemmar som står bakom begäran? <p>
SVAR

<p>Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.</p><p>När det kommer till föreningsstämman i en bostadsrättsförening gäller reglerna i lagen om ekonomiska föreningar <a href="https://lagen.nu/1991:614#K9P14S1" target="_blank">(9 kap. 14 § bostadsrättslag.)</a>.</p> <p>Bostadsrättsföreningens styrelse ska kalla till extra föreningsstämma om en tiondel av de röstberättigade, eller om ett mindre antal framgår av stadgarna, lämnar in en skriftlig begäran om extra föreningsstämma (<a href="https://lagen.nu/2018:672#K6P12S1" target="_blank">6 kap. 12 § lag om ekonomiska föreningar.</a>). </p><p>Enligt lag ska alltså styrelsen kalla till extra föreningsstämma om minst en tiondel av samtliga röstberättigade lämnar in en skriftlig begäran om det och om det finns ett angivet ämne att ta upp. Därför räcker det med att en tiondel skriver under även om det är fler som anser att en extra föreningsstämma behövs. Det går också bra att fler än en tiondel skriver under begäran.</p><p>Hoppas du fick svar på din fråga!</p>

Emma Frost
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (332)
2019-03-18 Hur många revisorsuppleanter behövs i en idrottsförening?
2019-03-14 Rösträtt i ideella föreningar
2019-03-03 Firmatecknare enskild förening?
2019-02-19 Ta del av medlemsregister från en ideell förening

Alla besvarade frågor (66924)