Måste aktier i ett aktiebolag ingå i en bodelning?

2019-11-26 i Bodelning
FRÅGA
Jag och min bror driver och äger ett konsultbolag ihop. 50% ägande vardera. Vi är båda gifta. Men det börjar ryktas om att hans fru är sugen på att skiljas. Hur kan vi göra för att hon inte ska få del av 50% av hans 50% i bolaget? 1. Kan jag och min bror skriva nått i bolagsordningen?2. Eller kan vi tillsammans skriva ett dokument ihop?Vore skönt att slippa blanda in henne i det hela då hon är upp över öronen girig. Kan vi på nått sätt lösa så att han kan behöva sin 50% utan att hon får rätt till nått utan att hon har vetskap om detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du undrar hur man kan gå tillväga för att en del av det bolag du äger gemensamt med din bror inte ska kunna tillfalla din brors maka vid en eventuell skilsmässa. När jag besvarar din fråga kommer jag utgå från att det rör sig om ett aktiebolag, vilket jag utgår ifrån då du skriver att bolaget har en bolagsordning.

För att kunna besvara din fråga kommer jag börja med att översiktligt förklara hur en bodelning med anledning av en skilsmässa går till och vilken egendom som omfattas av bodelningen. Detta regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).

Egendom som ingår i en bodelning

I bodelningen ingår all egendom som är så kallat giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som makarna äger och som inte är någon av makarnas enskilda egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Detta innebär att egendom som är enskild egendom inte ingår i bodelningen mellan makarna.

Egendom kan göras till enskild egendom exempelvis genom ett äktenskapsförord, eller att maken fått egendomen genom gåva, arv eller testamentsförordnande där givaren av egendomen har angett att egendomen ska vara mottagarens enskilda egendom (7 kap. 2 § ÄktB). Regleringen i 7 kap. 2 § ÄktB om hur egendom kan göras till enskild egendom, och därmed inte ingå i bodelningen, reglerar uttömmande på vilka sätt egendom kan göras till enskild egendom.

Detta innebär att det inte är möjligt för dig och din bror att göra din brors aktier i bolaget till enskild egendom genom någon skrivelse i bolagsordningen. Inte heller kan du och din bror avtala om att aktierna i bolaget ska vara din brors enskilda egendom. Det som krävs för att kunna göra aktierna till enskild egendom i denna sits är att din bror skriver ett äktenskapsförord tillsammans med sin fru där de kommer överens om att aktierna ska vara din brors enskilda egendom. Det är dock inte möjligt att tvinga någon att ingå ett äktenskapsförord, så vill inte din brors fru ingå ett sådant äktenskapsförord kan inte aktierna göras till enskild egendom genom.

Hur andelsberäkning och lottläggning går till

Det som sker vid en bodelning är att det giftorättsgods som vardera make äger listas på denne maken. Till den egendom din bror äger kommer således aktierna i ert gemensamma bolag att ingå. Därefter görs avdrag för eventuella skulder som makarna har mot det värde som deras respektive giftorättsgods uppgår till (11 kap. 2 § ÄktB). Det värde som återstår för respektive make efter skuldavräkningen, adderas och delas sedan lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Resultatet av detta utgör respektive makes andel i boet (11 kap. 1 § ÄktB). Om det visar sig att den ena maken äger mer egendom än den andre maken, behöver omfördelning ske så att makarna får så mycket egendom som de har rätt till enligt andelsberäkningen. Detta kallas lottläggning.

Vid lottläggningen, den faktiska fördelningen av egendomen, är utgångspunkten att vardera make har rätt att i första hand få sådan egendom som maken äger (11 kap. 7 § ÄktB). Detta innebär att din bror i första hand har rätt att få exempelvis aktierna i ert bolag på sin lott. Skulle det dock visa sig att din bror äger mer egendom än sin fru, kommer din bror att behöva ersätta henne upp till den summa som hennes andel i boet uppgår till (11 kap. 9 § ÄktB).

Sammanfattande förklaring i ditt fall

Det ovan sagda innebär alltså att din brors skilsmässa inte nödvändigtvis behöver betyda att hans fru kommer få äganderätt till 50% av din brors aktier. Detta eftersom utgångspunkten är att respektive make vid lottläggningen får behålla sin egen egendom. Så länge din bror har möjlighet att lösa ut hans fru för det fall han skulle inneha mer giftorättsgods än vad han har rätt till enligt andelsberäkningen vid bodelningen, kommer han kunna behålla äganderätten till aktierna. Det är möjligt att lösa ut den andre maken genom att överlåta antingen egendom eller pengar.

Hoppas detta besvarade din fråga!

Med vänliga hälsningar

Alice Baum
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll