Måste äktenskap föregås av betänketid, trots att makarna inte bor tillsammans med barn som är under 16 år?

2019-03-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej! Jag har begärt skillsmässa efter att blivit misshandlad grovt av min man. Min jurist hjälpte mig skriva ut papperna och där var det ikryssat ej betänketid. Vi har inga gemensamma barn under 16 år. Och inga barn alls under 16år. Hans dotter på 13år har mamman egen vårdnad om och mina barn är äldre.Varför enligt svensk (helt sjukt lag) får vi 6mån betänketid. Han satt häktad med fulla restriktioner när han fick pappret i sin hand av sin advokat. Skriver under och det skickas till domstol. Jag förstår inte??? Varför gick inte skillsmässan igenom direkt? Jag vill bara bli fri den här mannen, få bodelningen klar och gå vidare med mitt liv
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att det du önskar få svar på är varför det krävs betänketid på 6 månader innan ert äktenskap upplöses. Denna fråga regleras i 5 kap. Äktenskapsbalken.

I vilka situationer ska äktenskapet föregås av betänketid?

Det finns två situationer då en skilsmässa måste föregås av betänketid. En av dessa är, som du mycket riktigt angett i din fråga, när någon av makarna varaktigt bor tillsammans med ett eget barn under 16 år som står under den makens vårdnad, 5 kap. 1 § ÄktB. Den andra i lag stadgade situationen är om endast en av makarna vill skiljas, i dessa situationer har denne rätt att få äktenskapet upplöst först efter betänketid, 5 kap. 2 § ÄktB. Eftersom att du i din fråga nämner att du och din man varken bor tillsammans med barn under 16 år eller har vårdnaden om barn under 16 år måste det vara den senast nämnda situationen som aktualiserats i ert fall.

Undantag

Det finns ett antal undantag från ovan nämnda situationer då äktenskapet kan upplösas utan betänketid trots att någon av situationerna ovan föreligger. Dessa undantag är följande:

1. Om makarna levt åtskilda i minst 2 år, 5 kap. 4 § ÄktB

2. Om det görs sannolikt att en av makarna tvingats ingå äktenskapet, 5 kap. 5 § ÄktB

3. Om någon av makarna ingått äktenskapet före 18 års ålder, 5 kap. 5 § ÄktB

4. Om äktenskapet ingåtts trots att makarna är släkt med varandra i rätt upp- eller nedstigande led eller är helsyskon, 5 kap. 5 § ÄktB

5. Om äktenskapets ingåtts trots att någon av makarna redan var gift eller partnerskap och det tidigare äktenskapet inte har blivit upplöst, 5 kap. 5 § ÄktB

Om inget av ovan nämnda undantag är tillämpligt i ditt fall måste jag tyvärr bekräfta att äktenskapet kan upplösas först efter 6 månaders betänketid, detta eftersom du och din man inte eniga om att äktenskapet ska upplösas.

Hoppas att du fått svar på din fråga, annars ska du inte tveka att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning

Hanna Sidvall
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (875)
2020-02-28 Efter hur lång tid kan jag genomföra en bodelning?
2020-02-25 Vilket ansvar har man för sin makes/makas skulder?
2020-02-17 Ingår gåvor till makan i bodelningen vid skilsmässa?
2020-02-16 Vad gör man när en make vägrar flytta efter skilsmässa?

Alla besvarade frågor (77540)