Markars och särkullbarns arvsrätt

2016-04-19 i Särkullbarn
FRÅGA
Vi är ett gift par. Jag har 2 barn sedan tidigare äktenskap. Min man har inga barn men ett halvsyskon. Föräldrarna är döda.Min fråga är om halvsyskon ärver del av min makes förmögenhet om han skulle avlida före mig?Kan mina barn kräva att få ut sin laglott om jag skulle avlida före honom? Eller kan det regleras genom testamente att de får vänta tills båda är döda?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom att ni är gifta ärver ni varandra före alla andra släktingar, detta framgår av 3 kap. 1 § Ärvdabalken. Den enda inskränkningen i den här regeln är om någon av er har särkullbarn, vilket du har men inte din man. Din mans halvsyskon kommer inte kunna göra anspråk på arvet från din man utan det kommer att tillfalla dig. Dock har din mans släktingar (däribland halvsyskonet) en så kallad efterarvsrätt vilket innebär att de kan göra anspråk på sitt arv efter att du har avlidit, detta framgår av 3 kap. 2 § Ärvdabalken.

Om du avlider före din make har dina barn rätt att få ut sitt arv direkt vilket följer av 3 kap. 1 § Ärvdabalken. Det är möjligt för er att skriva ett testamente som säger att din man ska ärva före dina barn, dock går det bara att göra med halva deras arvslott. Särkullbarn har som huvudregel alltid rätt att få ut sin arvslott direkt - det vill säga deras arv efter dig. Om du skulle testamentera bort hela ditt arv till din man kan dina barn alltid göra anspråk på halva arvslotten (laglotten). Men då krävs det att de aktivt begär jämkning av testamentet enligt 7 kap 3 § Ärvdabalken. Antingen kan du välja att testamentera bort laglotten (alltså halva arvslotten) - det kan dina barn inte göra något åt - eller är ett annat alternativ utan testamente att dina barn aktivt väljer att avstå sitt arv till förmån för din make. Då har de i stället ha rätt till efterarv i hans kvarlåtenskap när han avlider, detta framgår av 3 kap. 9 § Ärvdabalken.

Du kan enkelt upprätta ett testamente via vår avtalstjänst.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Maria Pettersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll