Man är inte betalningsskyldig för makens skulder

2015-09-01 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej! Jag vill gifta mig men har en skuld hos kronofogden som jag betalar av månadsvis, kan jag genom ett skräddarsytt äktenskapsförord skydda min blivande man ifrån att vara betalningsskyldig för min skuld när vi ingår äktenskap?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Utmätning

Enligt svensk rätt har man ingen skyldighet att betala sin makes skulder, utan både egendom och skulder fortsätter att vara individuella. Din man behöver alltså inte betala dina skulder, och kan inte bli krävd på pengar. Så länge du fortsätter betala av på skulderna kan det inte bli några problem över huvud taget. Det enda egentliga undantaget är väl att Kronofogden i vissa fall kan ha rätt att utmäta egendom om du inte betalar skulden. Egentligen får Kronofogden bara utmäta egendom som tillhör dig (se här). Det är dock så att egendom som makarna har i sin gemensamma besittning (t.ex. egendom man har i hemmet) kan utmätas om det inte kan bevisas att egendomen tillhör den andra maken (se här).

Ett äktenskapsförord har egentligen ingen betydelse när det gäller det här, men om ni skriver ett äktenskapsförord där ni tar upp vad som tillhör vem kan det ändå få betydelse på så sätt att det bevisar vem egendomen tillhör. Det kan ju blir svårare att avgöra hur det är med egendom ni köper medan ni är gifta, men ni kan till exempel spara kvitton på vem som har köpt vad.

Med det sagt är det absolut inga problem så länge du även i fortsättningen kan betala av på skulden, för då kommer ju inte Kronofogden att behöva utmäta någon egendom!

Bodelning

Det finns en situation till där dina skulder kan påverka din make. Om ni någon gång i framtiden skulle skilja er skall ni göra en bodelning (Se 9 kap. Äktenskapsbalken). Om du då har skulder kvar kommer det att påverka bodelningen. I korthet går bodelningen till så att man tar varje makes egendom minus skulderna och lägger ihop detta. Sedan skall makarna dela på värdet. Om du har skulder kan det alltså leda till att maken efter bodelningen får mindre egendom.

Exempel:
A och B gifter sig.
När de efter några år skall skilja sig, har A egendom till värdet 200 000 kr och B till värdet 150 000 kr. B har dessutom skulder på 50 000 kr.
Vid bodelningen lägger man ihop A:s egendom med B:s egendom minus skulderna.
Resultatet blir 300 000 kr, och varje make skall få egendom till värdet 150 000 kr.
A måste därför ge B egendom för 50 000 kr.

Om inte B hade haft några skulder, skulle A och B ha haft 350 000 kr att dela på, och A skulle bara ha behövt ge B egendom för 25 000 kr. A förlorar alltså på B:s skulder. Även detta kan dock förhindras, och här kan äktenskapsförord vara till hjälp. I bodelningen ingår nämligen inte "enskild egendom", och man kan t.ex. bestämma i äktenskapsförordet att all egendom skall vara enskild (7 kap. 2 § Äktenskapsbalken).

Sammanfattning

Så länge du även i fortsättningen kan betala av på skulderna blir det absolut inga problem för maken under äktenskapet. Det är bara om ni skiljer er som han kan förlora på dina skulder, men även detta kan hindras om ni bestämmer i äktenskapsförord att all egendom skall vara enskild. Hoppas att svaret blir till hjälp! Du får gärna höra av dig igen om det är något mer du undrar!

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3532)
2020-10-26 Vårdnad vid föräldrars bortgång
2020-10-26 Utvecklingen av kvinnans rättsliga ställning
2020-10-25 Får mitt barns förskola neka mig att använda ett smeknamn på mitt barn?
2020-10-25 Vad händer med sambons lån som tagits för utbyggnad om den sambon dör

Alla besvarade frågor (85559)