Makesarv när det finns särkullbarn?

2016-08-10 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej! Är sambo idag , inga gemensamma barn. Jag har 3 barn sedan tidigare min sambo inga- Vi har en gemensam bostadsrätt. Om vi gifter oss kan hon sitta i orubbat bo eller måste hon lösa ut barnen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Utgångspunkten är att dina närmsta arvingar är dina avkiomlingar, dessa kallas bröstarvingar, enligt 2 kap. 1 § ÄB. Huvudregeln är dock att om arvlåtaren var gift så ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Men då du har tre barn som inte är era gemensamma, vilka brukar kallas särkullbarn, så gäller denna huvudregel inte. För att din sambo (som då är din maka) ska få ärva din kvarlåtenskap framför dina barn och då sitta i orubbat bo, som det tidigare kallades, så måste dina barn välja att avstå sitt arv till förmån för din sambo, som då kommer vara den efterlevande maken, enligt 3 kap. 1 § och 3 kap. 9 § ÄB. Om alla tre barnen väljer att göra det kommer din sambo (maka) att ärva din kvarlåtenskap och dina barn kommer sedan få så kallad efterarvsrätt. Detta innebär att de kommer ärva sina arvlotter från dig sedan när din sambo (maka) dör istället för när du avlider, om du är den av er som avlider först. Om barnen inte väljer att avstå sitt arv till förmån för henne kommer hon behöva lösa ut dem från er gemensamma bostadsrätt även om ni gifter er, för att du har särkullbarn. Eftersom sambos inte ärver varandra skulle dock du ärva henne, och sitta i orubbat bo, om ni gifter er till skillnad från om ni förblir sambos, eftersom hon inte har några särkullbarn.

Det kan vara en bra idé att du tänker igenom vad du vill ska hända med din kvarlåtenskap när du avlider och eventuellt prata med dina barn om att du vill att de ska avstå sitt arv till förmån för din sambo (maka) och att de iställer ärver när hon avlider. För att det ska bli korrekt enligt ärvdabalken bör ni vara gifta, vilket också skulle sätta dig i en tryggare position om hon avlider först. Vidare kan du också fundera på om det är aktuellt för dig att skriva ett testamente.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna Rappmann
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll