Makes tillgångar

2016-03-06 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej!Min make, gifta sedan ca 40 år och sammanboende, undanhåller ( vägrar svara på ) var information finns om hur mycket pengar han har på sina olika sparkonton, fonder osv. Finns inga aktuella papper på dessa tillgängliga heller, verkar endast finnas elektroniskt i datorn. Vi börjar bli gamla och jag menar att det behöver finnas uppgifter på hur man kan finna denna informarion, när maken och jag dör, för de efterlevande vuxna barnens skull, när de ska ärva efter oss. Alla barn är födda inom äktenskapet, inga särkullbarn finns, ej heller adopterade.Med vilken rätt har maken att undanhålla dessa uppgifter för mig/hustrun och i ett senare sked för barnen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Så länge äktenskapet består har en make ingen skyldighet att redovisa sina tillgångar för den andre maken. Det framgår av 1:3 i Äktenskapsbalken, där stadgas att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Han är alltså inte skyldig att redovisa sina tillgångar för er.

Vid bortgång tillfaller all makes egendom till den efterlevande maken. När den efterlevande maken går bort går arvet vidare till barnen. Genom testamente kan makes och barns arvsrätt begränsas till viss del.

Hoppas du fått svar på din fråga annars är du välkommen att höra av dig igen.

Med vänlig hälsning

Farah Wali
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3571)
2021-01-24 Fråga rörande formulering i framtidsfullmakt
2021-01-24 Finlands arvsrätt
2021-01-23 Är ett testamente rörande vårdnad av barn bindande?
2021-01-21 Har man rätt att överta bostaden när maken avlider?

Alla besvarade frågor (88426)