Makes rätt till egendom vid äktenskapsskillnad och arv

2019-03-14 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Jag är gift sen 2011 men särbo sen sept 2016. Då skrevs äktenskapsförord där vars o ens tillgångar är enskild egendom nu och framåt. Vid dödsfall vad sker då? Vi har båda särkullbarn o inga gemensamma. Är det bäst att ta ut skilsmässa eller hur blir det?
SVAR

Hej och tack att du vänder dig till Lawline!

Då din fråga handlar om tillgångar i och eventuellt efter ett äktenskap blir både äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB) tillämplig.

För att dela upp din fråga ska jag först redogöra för vad som kommer att hända vid en äktenskapsskillnad och därefter vad som gäller vid ett eventuellt dödsfall.

Äktenskapsskillnad (skilsmässa)

Vid äktenskapsskillnad mellan makar ska egendomen i normalfall fördelas mellan dem genom en bodelning. Då både du och din make enbart har enskild egendom finns dock en bestämmelse i 9 kap 1 § ÄktB som föreskriver att någon bodelning inte behöver göras i dessa fall. Viktigt att poängtera är att meningen fortsätter med att förtydliga att detta enbart gäller om inte någon utav makarna vill ha bostad eller bohag, det vill säga det som normalt finns i ett hem, utav den andra maken.

Regler om äktenskapsskillnad i övrigt återfinns i 5 kap ÄktB som bland annat föreskriver att ett äktenskap är upplöst när dom på äktenskapsskillnad vinner laga kraft, 5 kap 1 § ÄktB.

Dödsfall

Vid dödsfall tillämpas bestämmelsen i 3 kap 1 § ÄB om efterlevande makes arvsrätt. Då ni inte har några gemensamma barn är huvudregeln att du inte kommer att få ta del av något arv om inte särkullsbarnen, dvs. din makes barn, avstår från sin rätt till förmån för dig

Hoppas du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Isabelle Nordin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3365)
2019-08-12 Äganderätten till ens egendom ändras inte för att man är gift
2019-08-06 Kan jag göra mina egna barn arvlösa?
2019-08-03 Erkännande av äktenskapsskillnad och arv mellan EU-länder
2019-08-02 Hur upprättas ett äktenskapsförord/hyresavtal?

Alla besvarade frågor (72058)