Makes rätt till arv vid särkullbarn?

2017-11-16 i Särkullbarn
FRÅGA
HejJag och min sambo har ingått äktenskap. Han är mycket äldre än mig så vi har diskuterat om vad som händer om någon av oss skulle gå bort. Vi har båda sk särkullsbarn. Han har vuxna utflugna barn och jag har hemmavarande minder åriga barn. Jag har sålt min bostad som jag införskaffade för mig och mina barn. Nu har jag sålt denna bostad och investerat i en sommarbostad (i ett attraktivt område till oss alla). Jag står dock för lån och utgifter för denna. Vilken rätt har hans särkullsbarn att få ut sitt arv vid hans bortgång och vilken rätt har jag till arv? Vi vill båda att ingen skall behöva gå ifrån sommarhuset. Framförallt vill jag att de pengar jag investerat i sommarhuset skall gå till mina barn och inte hans barn.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna kring arv och arvsrätt återfinns i ärvdabalken (ÄB). I ditt fall är det främst 3 kap. 1 och 9 §§ ÄB som är aktuella. Nedan följer en redogörelse av de regler som jag tror kan bli aktuella i ditt fall. Då du inte nämner något testamente i din fråga utgår jag i mitt svar från att ett sådant inte finns.

Huvudregeln när en make avlider är att den efterlevande maken får sitta kvar i orubbat bo och ärver hela kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt. Det görs dock ett undantag för de fall då den avlidna maken har särkullsbarn. Den avlidna makens särkullsbarn har rätt att få ut sitt arv direkt.

Det är dock möjligt för ett särkullsbarn att avstå från att ta ut sitt arv direkt vid sin förälders bortgång till förmån för den efterlevande maken. Det innebär att den efterlevande maken sitter kvar i orubbat bo trots ovannämnda regel om särkullsbarns rätt till arv direkt. För särkullsbarnen innebär avståendet att de får ut sitt arv i form av efterarv när den efterlevande maken avlider. Särkullsbarnen blir alltså inte arvlösa till följd av ett avstående, utan får ut arvet vid en senare tidpunkt.

Om särkullsbarnen inte gör ovanstående avstående kan den efterlevande maken ändå ha vissa rättigheter att få ut del av kvarlåtenskapen. Det finns nämligen en lagstadgad rätt till arv kallad basbeloppsregeln som kan gälla till förmån för den efterlevande maken i vissa fall. Den efterlevande maken har alltid rätt att ur kvarlåtenskapen få egendom så att dess värde tillsammans med den efterlevande makens del vid bodelningen och eventuell enskild egendom uppgår till ett värde om fyra prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2017 är 44 800 kr, vilket innebär att värdet ska uppgå till 179 200 kr. Observera alltså att det är den efterlevande makens enskilda egendom, del vid bodelning och eventuell del av kvarlåtenskap som tillsammans ska uppgå till det beloppet. Har du exempelvis enskild egendom om 100 000 kr och får ut ytterligare 100 000 kr i bodelningen har du alltså ingen möjlighet att tillämpa basbeloppsregeln. Den här regeln är tvingade och gäller även mot eventuella testamenten och laglotter.

I ditt fall

Både du och din make har särkullsbarn, vilket innebär att era särkullsbarn som utgångspunkt har rätt att få ut sitt arv direkt vid sin förälders bortgång. Särkullsbarnen kan dock avstå från att ta ut sitt arv direkt till förmån för den efterlevande maken. De får i sådana fall ut sitt arv när även den efterlevande maken avlider. Avstår särkullsbarnen inte från att ta ut sitt arv direkt så är du som efterlevande make genom basbeloppsregeln skyddad upp till ett visst belopp.

Hoppas att det här besvarade din fråga!

Sara Nordekvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1248)
2021-11-29 Hur stor del ska särkullbarnet erhålla?
2021-11-25 Ska makar ärva vardera parts enskilda egendom då det endast finns barn utanför äktenskapet?
2021-11-24 Särkullbarn har rätt till arv direkt
2021-11-23 Hur fördelas arvet och kan bodelningen jämkas?

Alla besvarade frågor (97723)