Makes försörjningsplikt under betänketid

2019-11-26 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej, ligger 1 månad in i skilsmässa med frun, hon har redan ett nytt förhållande och bor hos sin nya kille, är jag skyldig att ge henne pengar för hennes räkningar/betala henne någonting?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på denna fråga kommer att utgå från äktenskapsbalken (ÄktB).

Kort om betänketid

Ett äktenskap kan upplösas genom äktenskapsskillnad, se 1 kap. 5 § ÄktB. För att makar inte ska ta förhastade beslut om äktenskapsskillnad finns vissa regler om betänketid. Betänketid ska löpa om båda makarna begär det, om någon av makarna varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år som står under den makens vårdnad eller om endast ena maken vill att äktenskapet ska upplösas, se 5 kap. 1 och 2 §§ ÄktB. Betänketiden är 6 månader och börjar löpa när makarna gemensamt ansöker om skilsmässa, eller om endast ena maken vill skiljas när den makens yrkande om äktenskapsskillnad delges den andra maken. Här ska påpekas att äktenskapet inte upplöses automatiskt när betänketiden om 6 månader löpt ut, utan att någon av av makarna när betänketiden om 6 månader löpt ut måste begära verkställighet av skilsmässan, se 5 kap. 3 § ÄktB.

Försörjningsplikt under betänketid

Om er äktenskapsskillnad föregås av betänketid anses ni fortfarande vara gifta under tiden när betänketiden löper, vilket innebär att reglerna i äktenskapsbalken om underhåll mellan makar under äktenskapet gäller. Det innebär att ni tillsammans ska bidra till det underhåll som behövs för era gemensamma och personliga behov, se 6 kap. 1 §. Om det är så att den ena makens inkomst inte är tillräcklig för att täcka dennes personliga behov får den andra maken skjuta till pengar, se 6 kap 2 §. Syftet är att makarna under äktenskapet ska leva på samma ekonomiska standard, detta oavsett om deras inkomster avsevärt skiljer sig åt. Om den ena maken har tillräckligt god ekonomi för att kunna skjuta till pengar som den andra maken behöver för att klara av sina personliga behov men inte frivilligt gör det så kan den make med mindre pengar vända sig till domstol som då kan få maken med mer pengar att betala underhållsbidrag, se 6 kap. 5 §.

Försörjningsplikt efter betänketid

Efter betänketiden löpt ut är huvudregeln att vardera make ska ansvara för sin egen försörjning och att det ekonomiska ansvaret mellan makarna försvinner, härifrån finns dock undantag. Om den ena maken är i behov av bidrag till sitt underhåll under en övergångstid, har den maken rätt att få underhållsbidrag av den andra maken efter vad som är skäligt med hänsyn till denna makes förmåga och övriga omständigheter. Det finns dock ingen rätt att leva på samma ekonomiska standard som under äktenskapet, se 6 kap. 7 § ÄktB.

Bedömningen i detta fall

Eftersom att du skriver att ni "ligger 1 månad in i skilsmässa" antar jag att det som menas är att ni ansökt om äktenskapsskillnad och att en månad av betänketiden löpt. Om så är fallet är ni alltså fortfarande gifta och har vissa skyldigheter i form av underhåll gentemot varandra enligt äktenskapsbalken. Om du t.ex. har god ekonomi, medan din fru har det svårt ekonomiskt innebär det alltså att ska skjuta till med pengar för exempelvis hyra. Du har däremot inga skyldigheter gentemot hennes nya kille.

Hoppas att svaret var till hjälp.

Mvh

Amanda Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (885)
2020-03-31 Bodelning under betänketid trots kvarsittningsrätt
2020-03-28 Vilken egendom har en make rätt till vid en skilsmässa?
2020-03-26 Vad har jag rätt till vid en skilsmässa?
2020-03-25 Betänketid och bodelning vid skilsmässa

Alla besvarade frågor (78661)