FrågaFAMILJERÄTTBodelning29/11/2018

Make vägrar att delges tvångsbeslut om bodelning

Om min före detta man vägrar att delges vid ett tvångsbeslut av bodelningsförättaren vad händer med själva proceduren?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar dig som att en bodelningsförättare genom ett tvångsbeslut har genomfört bodelning mellan dig och din före detta man.

Delgivning av bodelningsförättares tvångsbeslut
Regler om bodelningsförättare återfinns i 17 kap. äktenskapsbalken. En bodelningsförättare kan meddela ett tvångsbeslut i det fall parterna inte kommer överens hos bodelningsförättare. Se 6 §. Bodelningshandlingen som bodelningsförättaren upprättar ska i original eller i bestyrkt kopia delges båda makarna, se 8 §. Specifika regler om hur delgivning ska ske finns inte i kapitlet utan man får istället efterfölja delgivningslagen.

Vanligast vid delgivning av denna typ av beslut är att använda sig av vanlig delgivning vilket innebär att makarna delges via e-post, SMS, telefax, brev eller genom överlämnande personligen. Delgivning anses vara fullbordad när personen mottagit handlingen. För att säkerställa att en person faktiskt mottagit handlingen ska mottagaren skriva under att hen är delgiven. I det fall en mottagaren inte godkänner att hen har mottagit delgivningen ska myndigheten i första hand leta fram kontaktuppgifter och på så vis få tag på personen. Se 16 - 18 §§ delgivningslagen.

Stämningsmannadelgivning
En myndighet kan använda sig av något som kallas för stämningsmannadelgivning, detta regleras i 31 - 46 §§ delgivningslagen. Detta förfarande innebär att en person med viss behörighet lämnar delgivningen direkt till personen. Personen anses vara delgiven när handlingen är överlämnad, detta oavsett om mottagaren tar emot den eller kvitterar den. Utöver detta kan stämningsmannadelgivningen göras genom surrogatdelgivning eller genom spikning.

Surrogat innebär att delgivningen lämnas till en annan vuxen person i t ex bostaden eller på arbetsplatsen, det krävs dock att denna person samtycker. I detta fall anses mottagaren delgiven så snart handlingen är överlämnad till den andra personen och en bekräftelse om detta har skickats till mottagaren.

Spikning innebär att handlingen lämnas i mottagarens bostad eller i lämplig anknytning till denna. Detta alternativ är endast okej att använda om det inte är möjligt med surrogatdelgivning, det inte kan klarläggas var mottagaren finns och det kan antas att hen håller sig undan från att bli delgiven. I detta fall anses delgivningen fullbordad så snart handlingen har lämnats.

Sammanfattningsvis
Ett tvångsbeslut upprättat av en bodelningsförättare ska delges. tidpunkar att delgivas finns det möjlighet att använda stämningsmannadelgivning. Det enda som händer är därför att delgivningstidpunkten kan komma att bli i ett senare skede än vad den hade blivit om din före detta man hade skrivit under direkt. Det är först när maken har blivit delgiven som tidsfristen för att klandra (överklaga) beslutet börjar löpa. Att det tar tid att delge någon förlänger alltså endast processen.

Hoppas att detta svar var till din hjälp. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga här på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”