Make tar kontinuerligt nya lån - konsekvenser?

2017-09-14 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej! Min man tar lån/skaffar krediter om och om igen. Jag, hans föräldrar och mina föräldrar har gång på gång räddat honom och hjälpt honom att lösa dessa krediter..Nu misstänker jag att han börjat låna igen? Min fråga är om JAG kan bli tvungen att betala dessa? Jag har inte skrivit på några lån eller handlingar. Sen misstänker jag att han kan ha belånat vårt hus också? Vi äger det till hälfen var och är gifta. Blir jag betalningsskyldig vid en eventuell skiljsmässa?? Nu har det gått så långt att jag funderar på att lämna honom...
SVAR

Hej och vad trevligt att du vänder dig hit till Lawline med din fråga!

Det är ett långt svar och därför delar jag in varje fråga under en enskild rubrik så att du på lättast sätt ska kunna tillgodogöra dig informationen. Längst ned i svaret finner du en sammanfattning.

Kan du bli tvungen att betala lånen du misstänker han börjat ta?
En ganska vanlig uppfattning om hur lån kan fördelas som gifta är att du som maka kan bli tvungen att betala din makes lån/krediter han själv har åtagit sig, och vice versa. Detta är dock inte korrekt, eftersom det i 1 kap. 3 § Äktenskapsbalken stadgas att ”varje make svarar för sina skulder”.

Svaret på din fråga är således nej, du kan inte tvingas dela eller betala en skuld ni inte har åtagit er gemensamt, varken under äktenskapet eller vid skilsmässa, såvida du inte t.ex. gått i borgen för hans lån.

Hans skulder kan dock påverka bodelningen vid eventuell skilsmässa
Om du och din make skulle skiljas, ska bodelning ske. Era tillgångar som finns kvar efter att skulder dragits av läggs ihop och ska sedan hälftendelas mellan er, 11 kap. 3 § ÄktB, såvida det är giftorättsgods och inte enskild egendom. Hur kan nu hans lån och skulder påverka bodelningen?

Vi tar ett exempel! Låt oss anta att din man har 100 kronor i tillgångar, och 50 kronor i skulder p.g.a lån. Du har 100 kronor i tillgångar och 20 kronor i skulder. Efter skulderna betalats går 50 kronor från hans sida till bodelning och hälftendelning, och 80 kronor från din sida. 50+80/2 blir 65 kronor var efter bodelning.

Observera att om han skulle ha skulder som överstiger sina tillgångar, exempelvis 120 kronor i skulder istället, går 0 kronor från hans sida till bodelning, inte -20. Du kan således aldrig bli tvungen att betala hans skulder som nämnts ovan. Skulle hans skulder överstiga sina tillgångar kommer ni helt enkelt att dela på endast dina eventuella tillgångar som blir över, det vill säga 80/2 blir 40 kronor vardera efter att bodelningen är klar.

Vad kan vi utläsa från detta? Att ju större skulder en make har, desto mindre kommer att gå från dennes sida till bodelningen som ska hälftendelas, allra minst 0.

Vad kan du göra åt detta? Fortsätter ni vara gifta kan ni upprätta ett äktenskapsförord där ni föreskriver att era tillgångar ska vara enskild egendom. På så sätt kommer dessa inte gå till hälftendelning i bodelning vid eventuell skilsmässa. Du skriver att du funderar på skilsmässa. Det som händer är att vid ansökan om skilsmässa låses egendomsförhållandena direkt. Skulle din make efter er ansökan om skilsmässa fortsätta att ta nya lån kommer dessa inte att påverka bodelningen längre. Era tillgångar och skulder har ”frysts” då ansökan lämnats in till tingsrätten och bodelning ska ske efter hur de såg ut exakt vid tidpunkten för när ansökan om skilsmässa lämnats in, 9 kap. 2 § ÄktB. Ett redovisningsansvar uppkommer efter fryspunkten, som är till för att undvika att en make på olika sätt för ut egendom som ju ska ingå i bodelningen efter ansökan om skilsmässa, 9 kap. 3 § ÄktB.

Angående dina misstankar om att han kan ha belånat ert hus
För både nya inteckningar samt pantsättning krävs samtycke från den andre ägaren av fastigheten. Det krävs nämligen enligt 7 kap. 5 § ÄktB skriftligt samtycke från dig för att din make ska få inteckna fast egendom som utgör er gemensamma bostad. Det kommer annars inte beviljas. Vad gäller pantsättning gäller samma princip, här gäller dock 6 kap. 2 § Jordabalken, ”om en fastighet har flera ägare, måste samtliga delta i pantsättningen för att denna skall vara giltig.” I regel kan banken se vilka som står som ägare till fastigheten. Banken kommer således inte bevilja ett lån utan ditt samtycke.

Sammanfattning
Du blir inte betalningsskyldig för din makes lån han själv tagit. Hans lån och skulder kan dock påverka en ev. bodelning mellan er, där upprättande av äktenskapsförord om enskild egendom gör att du behåller dina tillgångar själv vid bodelning. En ansökan om skilsmässa ”fryser” era tillgångar och skulder och bodelning sker utefter denna fryspunkt; fortsatta skulder efter ansökan påverkar således inte bodelningen längre. Din make kan inte utan ditt samtycke inteckna eller pantsätta er gemensamma bostad.

Jag hoppas du fått svar på dina frågor. Det är mycket information och skulle du ha några frågetecken är du varmt välkommen att kommentera i kommentarsfältet nedanför svaret. Tveka inte att höra av dig till Lawline igen vid fler frågor.

Med vänliga hälsningar,

Victoria Limnefelt Nygren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?