Make kan få behålla mer av sitt giftorättsgods vid en bodelning genom jämkning enligt 12:1 ÄktB

2019-03-15 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Jag är God Man åt en man som gifte sig med en kvinna för 4 månader sedan. Han är och var dement när de gifte sig. Nu har kvinnan tröttnat och vill skilja sig. De har inte skrivit något äktenskapsförord el liknande. Ska de enligt lag dela lika på allt de har, pengar och lösöre?Kan nämna att de båda är över 75 år.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När man skiljer sig ska man genomföra en bodelning (9 kap 1 § äktenskapsbalken). I bodelningen ska makarnas egendom fördelas dem emellan. Det som ska ingå i bodelningen är s.k. giftorättsgods (10 kap 1 § äktenskapsbalken). Allting som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap 1 § äktenskapsbalken). Egendom kan bli enskild genom t.ex. ett äktenskapsförord eller om man har ärvt något med villkoret att det ska vara ens enskilda egendom (7 kap 2 § äktenskapsbalken). All egendom är alltså giftorättsgods om ingen aktiv handling för att göra den enskild har vidtagits.

Huvudregeln är att allt giftorättsgods ska delas lika mellan makarna (11 kap 3 § äktenskapsbalken). Det finns dock en jämkningsregel enligt vilken man kan få behålla mer av sin egendom. Om det med hänsyn till äktenskapenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållande samt omständigheterna i övrigt är oskäligt att ena maken ska få hälften av giftorättsgodset och ta över egendom från den andra maken, ska man istället genomföra bodelningen så att den första maken får behålla mer av sitt giftorättsgods (12 kap 1 § äktenskapsbalken). Man brukar ha fem år som riktmärke när det kommer till äktenskapets längd, men räknar då också in föregående samboskap. Har man varit sambo/gifta i mer än fem år brukar man inte kunna använda jämkningsregeln. Jämkningsregeln ska endast användas i undantagsfall, men om förhållandet varit kortlivat, det finns stora skillnader mellan makarnas förmögenheter samt att omständigheterna i övrigt talar för det är det möjligt att mannen du är god man åt kan få behålla mer av sitt giftorättsgods och inte behöver dela lika med makan. Det är dock viktigt att poängtera att det endast är ifall det är maken som är mest förmögen som paragrafen får någon betydelse. Man har alltså endast rätt att få behålla mer av sin egen egendom än vad man haft annars, man har inte rätt att få ta över mer av den andra makens egendom än vad man har rätt till genom likadelning.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Josefin Tegnvallius Boklund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (803)
2019-08-02 Hur ska skulder avräknas vid en äktenskapsskillnad?
2019-08-02 Kan man annullera ett äktenskap?
2019-08-01 Vilka lagar gäller vid skilsmässa i USA?
2019-07-31 Gäller försörjningsplikten mellan makar vid äktenskapsskillnad?

Alla besvarade frågor (72087)