FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt26/06/2015

Makars upplysningsskyldighet

min sambo och jag funderar på att gifta oss. är vi skyldiga att informera varandra om våra finanser? tillgångar och skulder. eller är detta privat information som vi inte behöver dela med oss av till varandra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Öppenhet

Makar ska fördela utgifter och sysslor mellan sig. De ska lämna varandra de upplysningar som behövs för att familjens ekonomiska förhållanden ska kunna bedömas, 1 kap. 4 § äktenskapsbalken (1987:230). I propositionen till äktenskapsbalken (prop. 1986/87:1 s. 113) framgår följande. I ljuset av innebörden av ett äktenskap är det självklart att makar ska visa varandra öppenhet och förtroende och inte undanhålla upplysningar om sina ekonomiska förhållanden. Regeln om makarnas upplysningsskyldighet får sin främsta betydelse när äktenskapet fungerar illa och hotas av upplösning. Då kan det vara viktigt att makarna får kännedom om varandras dispositioner och har möjlighet att bevaka sina intressen.

Frivillighet

Någon allmän bestämmelse som gör det möjligt att framtvinga upplysningar finns alltså inte. Som nyss antytts torde regeln om makarnas upplysningsskyldighet inte ha så stor praktisk betydelse så länge äktenskapet fungerar normalt, prop. 1986/87:1 s. 114. Om det däremot blir aktuellt att upplösa äktenskapet, blir regeln av större praktisk betydelse. I 17 kap. 5 § äktenskapsbalken har därför tagits in bestämmelser som skall göra det möjligt att tvinga fram de upplysningar som behövs för att bodelning skall kunna förrättas i samband med äktenskapets upplösning.

Sammanfattning

Som du ser i mina rubriksättningar präglas ett äktenskap av bland annat öppenhet och frivillighet. Det kan argumenteras för att du enligt moral-etiska utgångspunkter bör dela med dig av dina ekonomiska förhållanden, men det går samtidigt inte med stöd i äktenskapsbalken att tvinga fram det under normala förhållanden.

Nedan hittar du lagen och propositionen som jag har hänvisat till i mitt svar.

Äktenskapsbalken. Prop. 1986/87:1.

Hör gärna av dig om du har fler frågor.

Vänligen,

Soroosh ParsaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”