Makars respektive särkullbarn arvsrätt

2016-08-14 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej! Jag och min fru har inga gemensamma barn, men barn från våra tidigare äktenskap. Jag har tre från min sida och hon har ett barn från sin sida. Vi är båda två helt överens om att när någon av oss kilar vidare så vill vi att enbart den andre partnern skall behålla alla tillgångar som vi gemensamt slitit, samlat, sparat och byggt ihop. Finns det något sätt att lösa det på så att våra barn inte kommer åt någon del av arvet när den ena av oss går ur tiden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som makar har ni en arvsrätt till varandra, innebärande att när någon av er avlider så har den andra rätt till all er gemensamma egendom. Samtidigt har även era barn från tidigare äktenskap (s.k. särkullbarn) en rätt att ärva sin respektive förälder om denne dör. Detta innebär att om inget testamente upprättas och make A dör så går hälften av er egendom till make B och hälften av egendomen direkt till make A:s barn, för att delas ut jämnt mellan barnen (3 kap 1 § Ärvdabalken). Enda gången efterlevande make B får all makarnas egendom är om särkullbarnen avstår sin rätt till arv till förmån för efterlevande make. Om särkullbarnen avstår sin rätt får de istället ut arvet först när make B dör, i form av hälften av make B:s egendom (3 kap 1-2 §§ Ärvdabalken).

Om ett testamente upprättas där ni ger varandra full rätt till arv efter varandra, kränker ni särkullbarnens arvsrätt. Istället för en rätt att dela på hälften av den gemensamma egendomen (dvs sin avlidne förälders del av makarnas egendom) får de begära jämkning av testamentet, och begära ut sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten, dvs ¼ av den totala egendomen, som särkullbarnen får dela på (7 kap. 1 och 3 §§ Ärvdabalken).

Det ni kan göra är eventuellt att ingå avtal med barnen där de åtar sig att avstå sitt arv till förmån för den av er som lever längst. När den efterlevande maken sedermera dör får barnen till den först avlidne maken ut sitt arv då istället. På så sätt slipper ni att bli av med egendom direkt när någon av er går bort. Däremot kan man aldrig helt och hållet förta sina barn rätten till sin laglott, om inte de själva struntar i att begära jämkning av testamentet.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Franziska Brüggemann
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1164)
2021-04-09 ärver min man före mina barn?
2021-04-08 Hur ärver efterlevande make när det finns särkullbarn?
2021-04-02 Avräkning på efterarv
2021-03-31 Påverkar arvtagarens familjesituation arvsrätten?

Alla besvarade frågor (91059)