FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt18/12/2017

Makars egendom.

I somras brände min (blivande, har betänketid kvar) exmake en tavla för mig. Den har ett stort personligt värde för mig och fanns bara i 200 exemplar i hela världen.

Polis kom, men gjorde bara en anmälan om själva branden -att det var farligt för de som bodde nära. De menade att jag ej kan anmäla honom för min förlust, då allt i hemmet räknas som gemensamma tillgångar. Stämmer detta verkligen?

Lawline svarar

Hej.

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Beklagar det som hänt. Jag kommer kort redogöra för hur makars egendom fungerar. Ett kort svar finns nedan.

Makars egendom.

I makars gemensamma hem finns ofta 2 sorters egendom. Den kan antingen vara enskild eller gemensam.

I (7kap. 1§ äktenskapsbalken) står det att all egendom som inte är enskild är gemensam. Enskild egendom är den egendom som ena marken fått i t.ex. gåva eller arv med villkor att denna ska vara enskild. Enskild egendom räknas då som ena makens egendom bara, och den andra maken har då ingen rätt att sälja eller förstöra egendomen. Om den andra maken fortfarande gör det så räknas det som vanlig stöld eller annat. Enskild egendom kan även uppstå om man skriver ett äktenskapsförord (7 kap. 3§ räkenskapsbalken). Äktenskapsförordet ska vara skriftligt och sedan skickas till skatteverket.

Vad gäller den gemensamma egendomen så äga denna av båda. Den grundläggande principen är att båda makars samtycke krävs för att man ska sälja eller på annat sätt göra sig av med egendomen (7 kap. 5§ äktenskapsbalken) eftersom makarna äger hälften vara av egendomens värde. Det finns däremot ett undantag som säger att om den andra makens inte kunde inhämtas inom rimlig tid får maken t.ex. sälja egendomen (7 kap. 7§ äktenskapsbalken). Däremot får make inte bara förstöra egendomen.

Om make har gjort sig av med gemensam egendom och undantaget inte gäller är det alltså inte tillåtet. Den make som fått något förstört för sig kan väcka talan i domstol om att handlingen ska ogiltighetsförklaras (7 kap. 9§ äktenskapsbalken). Det ska ske inom 3 månader från dess att den andra maken fick reda på vad som hänt.

I ditt fall:

Om tavlan var din enskilda egendom så kan du föra talan i domstol om att din make har förstört din egendom och ska ersätta den. Om tavlan var gemensam egendom har du fortfarande rätt till halva värdet. Däremot så kan du inte få tillbaka den som 7 kap. 9§ äktenskapsbalken menar. Att få ut värdet av din del av tavlan borde inte vara orimligt.

Ett problem är att du har 3 månader på dig från att du visste att tavlan brändes att väcka talan i domstol (7 kap. 9§ 2stycket äktenskapsbalken). Det här gäller inte om tavlan var din enskilda egendom. Det är i så fall vanlig skadegörelse enligt brottsbalken (12 kap. 1§ brottsbalken).

Svar:

Om tavlan var enskild egendom så kan du föra talan i domstol mot din make. Är den gemensam egendom så har du rätt att få ut din del av värdet. Däremot så har du bara 3 månader på dig att föra talan i domstol om tavlans förstörelse. Bara för att det är gemensam egendom får makarna inte göra vad de vill med det.

Hoppas att du fått ett svar på din fråga. Om du behöver mer juridisk hjälp är du varmt välkommen att kontakta Lawlines betaltjänst för snabba svar.

Mvh/Henrik Berg

Henrik BergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000