Makars ansvar för varandras skulder

2016-05-26 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Jag har en aktiv skuldsanering på KF och är skuldfri 2019. Min pojkvän o jag blev sambo i år och det innebar ingen förändring på min sanering då minte betalningsytrymme inte ökade så mkt. Vad händer om vi gifter oss? Blir de nån skillnad ekonomiskt då eller är de som att vara sambo? Min sambo äger till exempel en bil o har gjort sen innan vi flyttade ihop. Har kronofogden rätt att ta bilen om vi gifter oss? Skulle väldigt gärna få lite svar på saker.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I ett äktenskap svarar varje make för sina egna skulder enligt 1 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB). Huvudregeln är alltså att KFM inte kan utmäta din sambos bil för skulder som är dina, i ett framtida äktenskap.

Det finns dock en presumtion (ett antagande) i 4 kap. 19 § utsökningsbalken (UB) att egendom som finns i din och din sambos gemensamma besittning tillhör dig. Din sambo måste bryta den presumtionen och få det att framgå att bilen tillhör honom. Då kan bilen inte utmätas för din skuld.

Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3486)
2020-07-15 Användning av annans efternamn
2020-07-13 Rätt att underrättas om förälders död
2020-07-13 Vad händer med egendomen vid separation eller dödsfall?
2020-07-13 Kan en make ta ut ett pantbrev eller ta ett lån med säkerhet i den gemensamma bostaden utan sin makas samtycke?

Alla besvarade frågor (81909)