Makars ansvar för skulder vid äktenskapsskillnad

2019-03-29 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Min snart ex-man hotar med att hans skulder ska bli till hälften mina. Där han även anser att jag ska betala för leasingbilen som han nu är fast med. Han "köpte" den till mig och jag brukade den under ca 6 månader innan vi flyttade isär. Jag har alltså inte skrivit under något eller på något sett ens gått med på att betala för den.Skulderna han dragit på sig är pga en utbildning där han blev återbetalningsskyldig för att han inte får sin registrering av förbundet. Han startade studierna innan giftemålet. Vad är det som gäller?
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du av någon anledning kan komma att få ta över din makes skulder efter att ni genomgått äktenskapsskillnad. Jag kommer föra ett resonemang både kring den leasade bilen och din makes utbildningsskulder.

Vad säger lagen?

Bestämmelser som är relevanta för din fråga finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Huvudregeln enligt 1:3 ÄktB är att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Detta betyder i princip att varje make svarar för sin egen skuld. En makes egendom kan till exempel inte utmätas för den andra makens skulder.

Den leasade bilen

Jag börjar med resonera kring hur detta kommer att påverka den leasade bilen. En leasad bil ägs inte av den som hyr den utan av det företag som hyr ut den. Bilen kommer alltså inte att ingå i bodelningen. Den make som skrivit under leasingavtalet har endast en nyttjanderätt till bilen och det är den make som står på avtalet som ska stå för kostnaderna. Dessa kostnader kan alltså inte föras över på den andra maken i och med en äktenskapsskillnad.

Studieskulderna

Huvudregeln är som sagt att man aldrig kan bli ansvarig för sin makes skulder, dessa kan dock påverka bodelningen vid en äktenskapsskillnad på så sätt att man får ut mindre ur bodelningen då skulder räknas av från det totala giftorättsgodset.

Enligt 10:1 ÄktB är giftorättsgods den egendom som ska ingå i bodelningen, huvudregeln är att all egendom är giftorättsgods om den inte av någon anledning (tex genom, testamente, gåvobrev eller äktenskapsförord) är enskild egendom. De huvudsakliga bestämmelser om vilken egendom som är enskild och vilken som är giftorättsgods finns i 7:1-2 ÄktB.

Jag illustrerar av pedagogiska skäl hur en bodelning kan komma att se ut med två exempel, ett där det ingen av makarna har skulder, och ett där ena maken har skulder som överstiger hans giftorättsgods.

Exempel 1

Make A: 500 kr giftorättsgods, 0 kr skulder

Make B: 500 kr giftorättsgods, 0 kr skulder

I detta exempel blir det totala giftorättsgodset 500+500 kr = 1000 kr. Vardera maken får alltså ut 500 kr vardera eftersom det totala giftorättsgodset ska delas lika.

Exempel 2

Make A: 500 kr giftorättsgods, 0 kr skulder

Make B: 500 kr giftorättsgods, 600 kr skulder

I detta exempel ska man enligt 11:2 ÄktB räkna av så mycket av giftorättsgodset att skulderna täcks, i detta fall täcker inte make Bs giftorättsgods hans skulder, utan han kommer ha 100 kr i skuld kvar. Det är endast make As giftorättsgods som kommer att ingå i bodelningen på grund av detta. Det totala giftorättsgodset blir således 500 kr. Enligt 11:3 ÄktB ska det som är kvar man man räknat bort skulderna delas lika. Makarna får således ut vardera 250 kr (500/2).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att du inte kommer att ansvara för din makes skulder efter en äktenskapsskillnad. Om det är han som står på leasingavtalet är det han och inte du som ansvarar för betalning. Hans övriga skulder kan du inte heller bli ansvarig för, de kan dock påverka vad du får ut av bodelningen.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (875)
2020-02-28 Efter hur lång tid kan jag genomföra en bodelning?
2020-02-25 Vilket ansvar har man för sin makes/makas skulder?
2020-02-17 Ingår gåvor till makan i bodelningen vid skilsmässa?
2020-02-16 Vad gör man när en make vägrar flytta efter skilsmässa?

Alla besvarade frågor (77541)