Makars äganderätt och giftorätt

2016-06-12 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Jag ärvde (kontanter) från mina föräldrar när de gick bort. Är gift och vi har inga gemensamma barn tillsammans. Jag har ett barn sedan tidigare och han två, alla vuxna. Jag överförde en summa till mitt barn från mitt arv. Vi är nu oense ang detta. Min make anser att det är våra pengar medan jag anser att det är mitt arv. Vi har inte skrivit några papper kring detta. Vad gäller egentligen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En vanlig anledning till att det uppstår frågetecken kring den här typen av situationer för makar är att äganderätt förväxlas med frågor om giftorättsgods och enskild egendom. Jag inleder därför med att besvara din fråga. Sedan ger jag en kort beskrivning av giftorätten och dess innebörd, samt vad det kan ha för betydelse för ditt arv och gåvan du har gett ditt barn. Lagen som blir aktuell är Äktenskapsbalken (ÄktB). Den hittar du här.

Vem äger pengarna?

Inom ett äktenskap gäller den grundläggande principen att makar var för sig äger och ansvarar för sina egna tillgångar och skulder, se ÄktB 1 kap. 3 §. Ett äktenskapsförhållande i sig innebär alltså inte att pengar eller andra föremål ägs gemensamt av båda makar. Äganderätten till sin egendom är densamma för makar som för alla personer.

Jag tolkar din beskrivning som att du har ärvt pengarna genom den vanliga arvsordningen (alltså på grund av släktskapet) eller ett testamente till dig, utan att dina föräldrar uttryckt någon vilja om att pengarna skulle tillfalla både dig och din make. Om så är fallet, så äger du pengarna och får förfoga över dem själv.

Vad gäller enligt giftorätten?

Giftorätten innebär att makar har viss rätt till andelar i varandras egendom vid en bodelning till följd av att äktenskapet upplöses. Om ett äktenskap upplöses, så ska en bodelning ske enligt ÄktB 9 kap. 1 § och i bodelningen ingår makarnas giftorättsgods enligt ÄktB 10 kap. 1 §.

Utgångspunkten är enligt ÄktB 7 kap. 1 § att en makes egendom är giftorättsgods och ska ingå i en eventuell bodelning, med förutsättning att egendomen inte uttryckligen har gjorts till enskild egendom. Egendom görs till enskild egendom genom t. ex. ett äktenskapsförord eller om någon ärver med ett förbehåll om att arvet ska vara enskild egendom, se ÄktB 7 kap. 2 §.

Om en make genom gåva på ett inte obetydligt sätt minskar värdet av sitt giftorättsgods inom tre år innan en talan om äktenskapsskillnad väcks och den andra maken inte godkände gåvan, så ska en bodelning göras som om den bortskänkta egendomen fortfarande fanns kvar, se ÄktB 11:4.

Jag utgår från att du inte fick arvet med förbehåll om att det skulle var din enskilda egendom och att pengarna inte heller berörs av ett äktenskapsförord. Därmed är arvet giftorättsgods. Detta betyder att om du och din make inom 4 år skulle genomföra en bodelning p.g.a. skilsmässa, så ska ditt giftorättsgods beräknas som om du aldrig gav bort en del av arvet. Detta görs dock bara om det rör sig om en inte obetydlig summa jämfört med dina övriga tillgångar. Gåvan till ditt barn kan alltså komma att påverka hur utfallet blir om du och din make skulle komma att gå skilda vägar och genomföra en bodelning inom 4 år.

Sammanfattning

Om arvet inte gjorts till din enskilda egendom, så är det del av ditt giftorättsgods. Detta betyder att om gåvan resulterar i en inte obetydlig minskning av ditt totala giftorättsgods, så kan det få konsekvenser de närmaste 4 åren om du och din make skulle genomföra en bodelning.

Giftorätten som kommer av äktenskapet betyder inte att makar tillsammans äger pengar och föremål. Om du enligt den legala arvsordningen eller genom ett testamente ställt till dig fick pengarna, så är det du som äger dem. Eftersom det är du som äger dem, så får du själv förfoga över dem på det sätt du vill.

Jag hoppas att du med detta har fått svar på din fråga och att eventuella frågetecken kring din och din makes rätt till era respektive tillgångar har retts ut.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3551)
2020-11-30 Kan halvsyskon eller kusiner ärva?
2020-11-30 Vem har rätt att bestämma vart barnet ska bo?
2020-11-30 Krävs samtycke av make vid borgensåtagande?
2020-11-30 Ändring av barns folkbokföringsadress

Alla besvarade frågor (86838)