Makarnas försörjningsskyldighet

2017-11-27 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Ligger i skilsmässa med betänketid. Maken träffar en ny partner under betänketiden. Är jag fortfarande försörjningsskyldig gentemot maken även fast denne har ny partner?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När två personer är gifta är de försörjningsskyldiga gentemot varandra till dess att en dom om äktenskapsskillnad (skilsmässa) vunnit laga kraft, 6:1-6 Äktenskapsbalk (1987:230) (ÄktB).

Under betänketiden

Man är gift till dess att en dom om äktenskapsskillnad vunnit laga kraft. Man är därmed försörjningsskyldig gentemot sin make även under betänketiden. Det innebär att du under betänketiden är skyldig att hjälpa din make att betala för exempelvis mat och/eller boende om din make/makas inkomst inte täcker de kostnaderna.

Efter betänketiden

Efter att äktenskapsskillnaden vunnit laga kraft är huvudregeln att var och en ansvarig för sin egen försörjning, 6:7 ÄktB. Det finns dock undantag. I paragrafen står det att maken kan ha rätt till underhåll under en viss tid efter äktenskapsskillnaden. Det är dock en bestämmelse som endast ska tillämpas i vissa undantagssituationer. Ett exempel på en sådan situation kan vara om den ena maken inte haft en anställning och varit hemma för att ta hand om hemmet och eventuella barn. Denne maken kan ha rätt till underhåll under tiden hen söker en anställning eller genomgår en utbildning.

Sammanfattning

Du är försörjningsskyldiga gentemot din make tills dess att dom om skilsmässa vunnit laga kraft. Det spelar således ingen roll att maken träffar en annan person under betänketiden.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Malin Brännström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3676)
2021-11-30 Vem bestämmer hur umgänge ska ske, och hur ser man till att det går rätt till?
2021-11-30 Åtgärder att genomföra om delägare till fastighet inte kommer överens
2021-11-25 Jäv angående bouppteckningsförättare
2021-11-25 Är min samboendes enskilda egendom fortfarande enskild om vi säljer huset

Alla besvarade frågor (97596)