FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt27/11/2017

Makarnas försörjningsskyldighet

Ligger i skilsmässa med betänketid. Maken träffar en ny partner under betänketiden. Är jag fortfarande försörjningsskyldig gentemot maken även fast denne har ny partner?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När två personer är gifta är de försörjningsskyldiga gentemot varandra till dess att en dom om äktenskapsskillnad (skilsmässa) vunnit laga kraft, 6:1-6 Äktenskapsbalk (1987:230) (ÄktB).

Under betänketiden

Man är gift till dess att en dom om äktenskapsskillnad vunnit laga kraft. Man är därmed försörjningsskyldig gentemot sin make även under betänketiden. Det innebär att du under betänketiden är skyldig att hjälpa din make att betala för exempelvis mat och/eller boende om din make/makas inkomst inte täcker de kostnaderna.

Efter betänketiden

Efter att äktenskapsskillnaden vunnit laga kraft är huvudregeln att var och en ansvarig för sin egen försörjning, 6:7 ÄktB. Det finns dock undantag. I paragrafen står det att maken kan ha rätt till underhåll under en viss tid efter äktenskapsskillnaden. Det är dock en bestämmelse som endast ska tillämpas i vissa undantagssituationer. Ett exempel på en sådan situation kan vara om den ena maken inte haft en anställning och varit hemma för att ta hand om hemmet och eventuella barn. Denne maken kan ha rätt till underhåll under tiden hen söker en anställning eller genomgår en utbildning.

Sammanfattning

Du är försörjningsskyldiga gentemot din make tills dess att dom om skilsmässa vunnit laga kraft. Det spelar således ingen roll att maken träffar en annan person under betänketiden.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Malin BrännströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”